Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopische kleine naaldachtige vezels. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.

Wat doet Sint Joseph als er in mijn woning een risico voor asbest bestaat?

Als asbest een gevaarlijke situatie oplevert, dan laten we het altijd volgens veiligheidsvoorschriften verwijderen en afvoeren. Is uw woning na 1994 gebouwd? Dan loopt u geen risico. In uw woning is geen asbest verwerkt.

Op welke manieren kan asbest verwerkt zijn?

Asbest kan op twee manieren zijn verwerkt: hechtgebonden en niet-hechtgebonden. In beide gevallen is grote voorzichtigheid geboden. Bewerkt u asbest nooit! Dus niet hakken, breken, zagen, boren of een andere (mechanische) bewerking doen. Zo voorkomt u dat asbestvezels zich verspreiden. Blootstelling aan asbest kan ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid. Voor meer informatie over asbest kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Blootstelling aan asbest kan ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid. Bewerkt u asbest daarom nooit! Dus niet hakken, breken, zagen, boren of een andere (mechanische) bewerking doen. Verwijder het asbest ook niet zelf. Deze waarschuwing geldt ook voor asbesthoudend vloerzeil en golfplaten. Neemt u altijd contact met ons op voordat u in de buurt van asbest gaat klussen of asbest wilt verwijderen! Voor meer informatie over asbest kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Moet ik bij Sint Joseph melding maken van asbest in mijn woning?

Ja, het is belangrijk voor ons om te weten dat er asbest zit in uw woning. Bewerkt u asbest nooit! Dus niet hakken, breken, zagen, boren of een andere (mechanische) bewerking doen. Zo voorkomt u dat asbestvezels zich verspreiden. Blootstelling aan asbest kan ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid. Voor meer informatie over asbest kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Help ons onze website te verbeteren door uw vraag naar ons te sturen via ons feedbackformulier

Stel uw vraag