Nieuws

Eind mei starten we bij de eerste woningen van complex Drakensteyn met het vernieuwen van de standleidingen/rioleringen. Tubus System is de organisatie die de werkzaamheden, in opdracht van Sint Joseph, gaat uitvoeren.

Het huurdersonderzoek heeft veel reacties opgeleverd. Op dit moment zijn we bezig met het verwerken van de enquêtes.

Binnenkort ontvangen de huurders van Sint Joseph de jaarlijkse huurverhoging. De algemene huurverhoging is dit jaar maximaal 1,6%. Sint Joseph kiest met deze verhoging voor een inflatievolgende verhoging. De maximaal toegestane huurverhoging voor...

Sint Joseph en de HuurdersAdviesRaad willen graag van de huurders weten of ze goed geïnformeerd worden. Om dit te achterhalen, ontvangen alle huurders een vragenlijst.

Om bewoners, omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden over de verbouwing van De Klokkenbelt, heeft Sint Joseph samen met InteraktContour en gezondheidscentrum De Klokkenbelt een eigen website ontwikkeld: www.deklokkenbelt.nl. Via...

Wanneer u servicekosten betaalt voor uw woning ontvangt u in maart of april een brief van ons met daarin de afrekening over het jaar 2018.

Benieuwd welk onderhoud we dit jaar gaan uitvoeren? U vindt het terug in het overzicht planmatig onderhoud 2019. In dit overzicht hebben we per complex de adressen vermeld waar we dit jaar onderhoud gaan uitvoeren. U ziet hier ook welk onderhoud we...