20% respons op huurdersonderzoek 2019

Het huurdersonderzoek dat de HuurdersAdviesRaad en Sint Joseph samen deden, heeft meer dan duizend ingevulde vragenlijsten opgeleverd. Huurders van Sint Joseph hadden tot 20 april de tijd om de vragenlijst, bestaande uit 34 vragen, in te vullen. Bekijk hier de resultaten.

Communicatie
Het doel van het onderzoek was om te achterhalen op welke manier onze huurders graag met ons willen communiceren en in hoeverre ze bekend zijn met de mogelijkheden die er op dit moment zijn. Daarnaast is er gevraagd welke informatie de huurders van ons zouden willen ontvangen en vervolgens ook via welke kanalen ze deze informatie bij voorkeur wensen te ontvangen. Verder is er ook navraag gedaan over de bekendheid van de HuurdersAdviesRaad. De huurders zijn in de gelegenheid gesteld de enquête per post of digitaal te vullen. Opvallend is dat het merendeel van de vragenlijsten (ruim 900) met de hand is ingevuld en per post is teruggestuurd. Een veel kleiner deel is door de huurder zelf direct online ingevuld.

Persoonlijke contacten
Uit de enquête is een duidelijke voorkeur naar voren gekomen voor communicatie via brieven/op papier en persoonlijke contacten. De digitale mogelijkheden krijgen op basis van dit onderzoek niet de voorkeur. De leeftijd van de respondenten (merendeel 55 jaar en ouder) heeft hier waarschijnlijk invloed op. Op basis van het ondernemingsplan kan gezegd worden dat Sint Joseph meer in wil zetten op persoonlijke contacten met huurders. Bijvoorbeeld in de vorm van klantenpanels en huisbezoeken.

Bekendheid HuurdersAdviesRaad
Uit de enquête komt zeer duidelijk naar voren dat de HAR onvoldoende bekend is onder de huurders. Maar liefst 591 mensen geven aan niet bekend te zijn met de HAR. De HAR zal zich de komende periode inzetten om de bekendheid onder de huurders te vergroten. De HAR is voor Sint Joseph een belangrijke gesprekspartner en wil hierbij de belangen van alle huurders zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

Representatief
Met een respons van maar liefst 20% geven de resultaten van de enquête statistisch gezien een betrouwbare afspiegeling van de voorkeuren van alle huurders. Ook komt de leeftijdscategorie van de respondenten overeen met het merendeel van de huurders van Sint Joseph.  63% van de huurders is 50 jaar of ouder.

Vervolg
De resultaten van het onderzoek maken de HuurdersAdviesRaad en Sint Joseph duidelijk dat een persoonlijke communicatiestijl en meer bekendheid gewenst zijn. Hoe ze dit het beste kunnen doen; daar gaan de organisaties over nadenken. Verder geldt dat de huurders die hebben aangegeven een nieuwe activatiecode te willen ontvangen voor Mijn Sint Joseph deze binnenkort ontvangen. Met huurders die een rol willen spelen in de HAR neemt de HAR contact op. Tot slot willen wij alle respondenten hartelijk bedanken voor de genomen moeite.

 

Terug naar overzicht