Afscheid Jan Kamst

Na een dienstverband van 38 jaar, waarvan bijna 25 jaar als directeur-bestuurder verlaat Jan Kamst de woningstichting Sint Joseph Almelo wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Tijdens een drukbezochte receptie in het Theaterhotel werd op 11 april afscheid van externe relaties genomen. Diverse sprekers gingen in op de belangrijke rol die de woningstichting Sint Joseph de afgelopen decennia heeft vervuld. De vele hoogwaardig kwalitatieve nieuwbouwprojecten die zijn gerealiseerd  en die de stad in positieve zin hebben veranderd, werden daarbij genoemd.  Jan werd aangehaald als een vasthoudende bestuurder, die kansen zag en ze oppakte. Ook zijn betrokkenheid bij de stad en bewoners werden geprezen.

Voor zijn vele verdiensten voor zowel Sint Joseph als op maatschappelijk terrein in en buiten Almelo, werd de heer Kamst onderscheiden. Burgemeester Arjen Gerritsen mocht hem, namens de koning, meedelen dat hij is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.  Voor zijn grote inzet voor de gemeente Almelo werd hij onderscheiden met de erepenning van de gemeente Almelo.

Foto: M. Wohlgemuth

Terug naar overzicht