Claudia Beumer

Woningstichting Sint Joseph Almelo heeft sinds 1 maart 2018 een nieuwe directeur-bestuurder. De 49-jarige Claudia Beumer staat nu met veel enthousiasme aan het roer van de Almelose woningstichting na de pensionering van haar voorganger Jan Kamst. Claudia is getrouwd, heeft vier kinderen en is trotse oma. Ze wil zich graag sterk maken voor de huurders van Sint Joseph en woningzoekenden èn als corporatie het verschil maken. “Een dak boven je hoofd, is een eerste levensbehoefte. Iedereen verdient een goede, fijne plek om zich thuis te voelen. Daar zet ik mij voor in; een (t)huis voor iedereen.”

Ervaren
Claudia is geen onbekende in de wereld van de sociale woningverhuur. De afgelopen zeven jaar was ze manager Staf bij Welbions in Hengelo en eerder was ze al actief als manager Strategie en Beleid bij Sité Woondiensten in Doetinchem. Kenmerkend voor Claudia is haar menselijke en toegankelijke houding. Doen waar je goed in bent, naar elkaar luisteren, goed samenwerken en resultaten boeken; belangrijke uitgangspunten in de werkwijze van de nieuwe directeur-bestuurder.

Sterk maken
Claudia: “Ik ben er voor de huurder. Een bestuurder is iemand die er op toe moet zien dat de organisatie goed functioneert om onze klant goed te kunnen bedienen. Tijdens de jaarvergadering van de huurdersadviesraad heb ik beloofd alle bewonerscommissies te bezoeken. Ik wil zien welk bezit we hebben, voelen hoe de mensen wonen en van ze horen hoe zij dat beleven. Die bezoeken zijn ontzettend leuk en verlopen op een heel prettige manier. Ik vraag de commissies ook wat we als corporatie goed doen en wat we beter kunnen doen. Ik wil dat onze huurders met trots kunnen wonen. De mensen een kwalitatief goede woning bieden en zorgen dat ze leven in een wijk waar voldoende is nagedacht over groen en leefbaarheidsvraagstukken. Daarin willen we ons geld investeren en daar voel ik me verantwoordelijk voor.”

Verbinden
Bij Sint Joseph heeft ze in haar eerste maand persoonlijke gesprekken gevoerd met alle medewerkers. Zoals Claudia verbinding zoekt met de huurders doet ze dat ook met de medewerkers. Claudia: “Voor mij is het belangrijk om te weten wat er leeft onder de medewerkers. Ik wil mijn collega’s graag leren kennen als mens en niet alleen als medewerker verhuur of projectleider.” Ze gaat er ook graag op uit om bij partners op te halen wat goed gaat en wat beter kan. “Huurders, woningzoekenden, inwoners, de gemeente, andere woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen; samen zorgen we dat mensen prettig (blijven) wonen. Wonen is veel meer dan een stapel stenen. Sint Joseph stapelt de stenen en zorgt dat ze goed blijven staan, maar we doen graag een beetje meer. Dat beetje meer doen we met elkaar”.

Verder bouwen
Bij Sint Joseph is de basis goed op orde. De woningstichting met zo’n vijfduizend woningen is financieel gezond en kent over het algemeen tevreden huurders. Maar, stilstand is achteruitgang. Claudia: “Ik heb veel energie en ben zeker niet van plan stil te zitten. Als sociale verhuurder speelt Sint Joseph een belangrijke rol in het aanbieden en beheren van betaalbare woningen. Maar er is meer dat de woningcorporatie doet. Voor de komende tijd speelt verduurzaming een belangrijke rol bij de woningstichting. Daarnaast wil ik nog beter laten zien wat Sint Joseph allemaal doet. Zo speelt de corporatie ook een belangrijke rol in de leefbaarheid in de buurten en wijken in Almelo en het verbinden van bewoners met elkaar. We mogen best trots zijn op wat we doen. We zijn veel te bescheiden in Almelo.”

Terug naar overzicht