Huurverhoging 2018

De huur van uw woning kan vanaf 1 juli 2018 omhoog gaan. Van de overheid mag de huurprijs van een individuele woning in 2018 met maximaal 3,9 procent stijgen. Voor huurders met een inkomen boven € 41.056 mag dat zelfs 5,4 procent zijn. Sint Joseph kiest voor een lagere huurverhoging van 2,9%, 1,9% of zelfs 0%. Welk percentage voor u geldt, leest u in de brief huurverhoging die u in de week van 23 april ontvangt.

Waarom een huurverhoging
Gemiddeld wordt de huurprijs bij Sint Joseph met 1,3% verhoogd. Door de huur te verhogen, kunnen we extra onderhoud aan de woningen uitvoeren. Zo willen we onze woningen energiezuinig(er) maken en (meer) levensloopbestendig. Uiteindelijk komt de huurverhoging weer ten goede aan het woongenot van u, onze huurder.

Waarom drie verschillende percentages
Soms betalen huurders van dezelfde soort woningen een verschillende huurprijs. Dat komt omdat de ene huurder er langer woont dan de andere. De overheid wil dat verschil graag verkleinen. Daarom kan een woningcorporatie ervoor kiezen om woningen met een relatief lage huurprijs meer te verhogen dan soortgelijke woningen die nu al een goede prijs hebben. Sint Joseph kiest voor verschillende percentages huurverhoging en in veel gevallen voor helemaal geen huurverhoging. Woningen met een energielabel F of G krijgen ook geen huurverhoging.

Huurbeleid Sint Joseph
De huurverhoging past in het huurbeleid van Sint Joseph. Daarin staat dat we voldoende sociale huurwoningen beschikbaar willen houden voor huurders met een smalle beurs. De huurprijzen van verschillende wooncomplexen zijn daarom in 2016 al aangepast aan de grenzen van het passend toewijzen. Verder staat in ons huurbeleid dat we de onderlinge prijsverschillen tussen huurders in soortgelijke woningen willen verkleinen.

Advies Huurdersadviesraad
Sint Joseph heeft de jaarlijkse huurverhoging besproken met de huurdersadviesraad (HAR). De HAR heeft positief geadviseerd op het voorstel.

Meer informatie
Klik hier voor de Huurkrant 2018.

Terug naar overzicht