Laat nooit zomaar iemand uw huis binnen


Wordt bij u aangebeld door een bedrijf met het verzoek toegang te geven tot uw woning of woongebouw voor het uitvoeren van werkzaamheden en heeft u hierover geen bericht gehad? Laat deze persoon dan niet zomaar binnen en blijf alert.

Zo werkt Sint Joseph
Als Sint Joseph werkzaamheden gaat uitvoeren in uw woning of woongebouw, dan wordt u hier altijd vooraf per brief over geïnformeerd. In de brief kunt u lezen om welke werkzaamheden het gaat, op welke datum ze plaatsvinden, met welk bedrijf u te maken krijgt en wie de contactpersoon is. Zo weet u wat u te wachten staat. We adviseren u de informatiebrief goed te bewaren en de datum waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd in uw agenda of op uw kalender te noteren. De bedrijven waarmee wij werken, zijn verplicht zich te legitimeren.

Controleer de situatie altijd
U kunt eenvoudig controleren of het bedrijf dat bij u aanbelt komt in opdracht van Sint Joseph. Neem onze informatiebrief erbij en controleer het volgende:
- check de werkzaamheden
- check de naam van het bedrijf
- check de naam van de contactpersoon
- vraag om een legitimatiebewijs

Geen brief of bij twijfel
Heeft u geen brief van Sint Joseph ontvangen over uit te voeren werkzaamheden of heeft u twijfels? Neem dan contact met ons op om na te vragen of het bedrijf komt in opdracht van Sint Joseph. Wij kijken dit direct voor u na. Ons telefoonnummer is (0546) 87 58 00.

Terug naar overzicht