Sint Joseph stopt met contante betalingen

Toelichting
Momenteel hebben wij nog steeds huurders of oud-huurders die openstaande rekeningen contant betalen. Het kost ons maandelijks erg veel geld en tijd om deze contante betalingen juist te verwerken. Daarnaast willen wij, uit veiligheidsoogpunt, geen kas meer in ons kantoor hebben.

Besluit
Sint Joseph heeft in samenspraak met de HuurdersAdviesRaad besloten om contante betalingen niet meer te accepteren per 1 april 2018. Het is dan nog wel mogelijk om bij ons aan de balie te pinnen.

Wettelijk betaalmiddel
Contant geld is een wettelijk betaalmiddel maar dat betekent niet dat wij dit niet mogen weigeren. Als u hier meer over wilt weten, verwijzen wij u door naar de website van De Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geldzaken/vraag-en-antwoord/kan-ik-met-een-wettig-betaalmiddel-overal-betalen).

Mogelijkheden om bij ons te betalen
Automatische incasso
Wanneer u bij ons een machtiging heeft ingevuld en ingeleverd, incasseren wij elke maand op de eerste dag van de maand de huur automatisch van uw rekeningnummer.

Periodieke overboeking
U kunt via uw eigen bank een periodieke overboeking instellen. U betaalt dan maandelijks een bedrag aan de woningstichting. Let er dan wel op dat u het bedrag aanpast bij een wijziging in de huur!

Machtiging sociale dienst
Wanneer u een uitkering ontvangt van de gemeente dan is het mogelijk om hier de huur op in te houden. U kunt een formulier aanvragen bij ons aan de balie.

Acceptgiro
Wij kunnen u maandelijks een acceptgiro sturen. Met deze acceptgiro kunt u bij de bank een verzoek indienen om het gevraagde bedrag over te maken op onze rekening.

Geld storten
U kunt uw geld storten bij uw bank, het bedrag komt dan op uw rekening te staan. U kunt vervolgens het geld (via internetbankieren) overmaken naar ons.

GWK
U kunt uw contante geld storten bij een GWK-kantoor. Het kantoor zorgt er dan voor dat het geld bij ons op de rekening komt.

Pinnen
U kunt altijd bij ons aan de balie komen pinnen. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Rekeningnummer van Sint Joseph Almelo
Wanneer u de huur aan ons overmaakt, vermeld daarbij dan uw naam, postcode en huisnummer.
Woningstichting Sint Joseph Almelo
NL27 INGB 0001 0004 77
Een van de afspraken van de huurovereenkomst is dat u de huur van uw woning tijdig betaalt. Bij Sint Joseph is dat altijd vóór de eerste dag van de maand.

Tot slot
Wij begrijpen dat dit voor u een vervelende situatie is maar vragen graag uw medewerking. Als u het niet eens bent met de gang van zaken dan kunt u altijd een gesprek met iemand van de afdeling Huurincasso aanvragen. Wij kunnen dan samen de mogelijkheden bekijken.

Wij rekenen op uw medewerking!

Terug naar overzicht