Sloop De Hofkamp en gevolgen voor Franciscanessenhof

Het huidige wooncomplex De Hofkamp wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het nieuwe gebouw komt volledig los te staan van de Franciscanessenhof. Dit heeft gevolgen voor de bewoners van de Franciscanessenhof.

Aanpassingen aan de entree van de Franciscanessenhof
Na het los knippen van de gebouwen wordt de Franciscanessenhof eerst tijdelijk wind- en waterdicht gemaakt. Daarna worden de entree en het trappenhuis zo snel mogelijk aangepast/vernieuwd. Er komt een nieuwe luifel en het trappenhuis, dat nu grenst aan De Hofkamp, wordt voorzien van nieuwe kozijnen en nieuw metselwerk. Het metselwerk sluit aan op bestaand metselwerk en wordt voorzien van een keimlaag; zie ook de afbeelding van de nieuwe entree hieronder.

Wijziging van de postkasten en een nieuw sluitplan
In de nieuwe entree komen nieuwe postkasten. Het betreffen 'doorvalkasten' waar van buitenaf post in wordt gedeponeerd. Vanuit het portaal halen bewoners de post uit de bus. Het voorportaal bij de entree blijft gehandhaafd, maar is straks niet meer vrij toegankelijk. Met het aanpassen van de entree komt er een nieuw sluitsysteem voor het complex. 

Bereikbaarheid van de nieuwe entree nadat de nieuwe Hofkamp klaar is
Onderstaande afbeelding geeft de situatie aan nadat de nieuwe Hofkamp klaar is. Er komt een nieuwe ontsluitingsweg waardoor de entree van de Franciscanessenhof beter bereikbaar wordt voor halen, brengen, laden en lossen.

Huisvesten van het wijkteam
Zorgaccent krijgt in de Franciscanessenhof een steunpunt. Daarin wordt het wijkteam van Zorgaccent, dat nu in De Hofkamp zit, gehuisvest. Wanneer bewoners thuiszorg afnemen van Zorgaccent kunnen zij terecht bij het wijkteam. Zij zijn op werkdagen na de eerste zorgronde vanaf ongeveer 11.30 uur aanwezig. Bewoners zijn vrij om met de vragen die ze hebben binnen te lopen.

De maaltijden die bewoners via ‘Het Streekfornuus’ nuttigen, worden in de nieuwe situatie bij de appartementen afgeleverd.

Vervallen van activiteiten bij De Hofkamp
Zorgaccent is nog aan het onderzoeken of en welke activiteiten zij kunnen aanbieden nu de mogelijkheid van deelname aan activiteiten bij De Hofkamp niet meer mogelijk is. Zij kijken daarbij ook naar Hof88 als locatie.

Werkzaamheden door Sint Joseph 
Sint Joseph gaat in 2019 de Franciscanessenhof verder inventariseren en onderzoeken of en welke werkzaamheden er plaats moeten vinden. 

Terug naar overzicht