Start pilot verduurzaming

Woningstichting Sint Joseph Almelo gaat zes woningen aan de Beverdamlaan onderhanden nemen. Deze woningen worden ‘verduurzaamd’. Dit doen we door het aanbrengen van dubbel glas, muur-, vloer en dakisolatie, zonnepanelen en aanbrengen mechanische ventilatie.

Energiebesparing
De verschillende maatregelen leveren de bewoners een energiebesparing en meer wooncomfort op. De woningen gaan van label D naar A+. Met behulp van een meetset van Aurum kunnen bewoners via een app op de telefoon zien hoe het energieverbruik in hun woning is. Ze kunnen zo eenvoudig zien op welke momenten er veel energie wordt verbruikt. Deze meters zijn in ruim honderd woningen van Sint Joseph geplaatst. Ook in vijf van de zes woningen aan de Beverdamlaan zijn de meters geplaatst.

Onderhoud woningen
Naast het energiezuiniger en comfortabeler maken van de woningen, voert Sint Joseph onderhoudswerkzaamheden uit. Zo worden de keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. De badkamer wordt daarbij ook vergroot en voorzien van een toilet. Deze werkzaamheden gaan gepaard met een huurverhoging waar alle deelnemende bewoners mee ingestemd hebben. Daarnaast gaan de huurders servicekosten betalen voor de zonnepanelen.

Pilot
De veertig bewoners van dit complex waren begin dit jaar uitgenodigd voor een bijeenkomst. Hierbij werd hen gevraagd of ze bereid waren mee te doen aan de pilot. We willen eerst met een klein aantal woningen de veranderingen doorvoeren en bekijken wat de resultaten zijn op het gebied van energiebesparing, wooncomfort en investeringen. Op basis van de evaluatie besluiten we hoe we met het overige woningbezit omgaan.

Planning
De werkzaamheden zijn op 4 juni gestart. Voor de bouwvakantie dit jaar zijn de woningen gereed. Alle bewoners blijven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in hun woning wonen. We plaatsen sanitaire units en zorgen voor elektrische kookplaten, zodat bewoners over douche- en kookfaciliteiten blijven beschikken.

Terug naar overzicht