huur betalen

Een van de afspraken van de huurovereenkomst is dat u de huur van uw woning tijdig betaalt. Bij Sint Joseph is dat altijd vóór de eerste dag van de maand. De meest gemakkelijke manier om dit te doen is door ons te machtigen elke maand het huurbedrag van uw rekening af te schrijven. U heeft er dan geen omkijken meer naar en weet zeker dat de huur tijdig wordt betaald.

Ontvangt u een mail van ons via bijvoorbeeld Outlook of Gmail.com? Het kan zijn dat de e-mail van huurprolongatie@stja.nl in uw ongewenste mailbox terechtkomt. Volg de stappen in dit document om ervoor te zorgen dat u geen belangrijke informatie mist.

Veel gevraagd over huur betalen

Hoe machtig ik Sint Joseph om de huur automatisch te laten incasseren?

Algemeen

U kunt ons machtigen via Mijn Sint Joseph. Als dit niet lukt kunt u ons machtigen via het formulier Machtiging automatische incasso. Dit formulier kunt u vinden op onze website. Dit formulier kunt u ons na ondertekening per post toesturen (Postbus 33, 7600 AA Almelo) of inleveren bij ons aan de balie.

Wat is het rekeningnummer van Sint Joseph?

Algemeen

Als u de huur aan ons overmaakt, vermeld daarbij dan uw naam, postcode en huisnummer.

Woningstichting Sint Joseph Almelo
NL27 INGB 0001 0004 77

U kunt de huur gemakkelijk met IDEAL betalen via Mijn Sint Joseph. 

Op welke manieren kan ik de huur betalen?

Algemeen

Het gemakkelijkste is om ons te machtigen via een automatische incasso. U kunt ons machtigen via Mijn Sint Joseph. U kunt het huurbedrag zelf overmaken via internetbankieren of u geeft uw bank opdracht via een periodieke overboeking. Let op: wijzigt uw huurprijs pas dan ook uw periodieke overboeking aan. Natuurlijk kunt u de huur ook handmatig overmaken onder vermelding van uw naam, postcode en huisnummer naar:
Woningstichting Sint Joseph Almelo op rekeningnummer NL 27 INGB 0001 0004 77

Hoe is het huurbedrag opgebouwd?

Algemeen

Het huurbedrag is opgebouwd uit kale huur (dit is het bedrag dat nodig is voor de aanvraag van huurtoeslag), servicekosten (deels op te geven bij recht op huurtoeslag), glasverzekering en eventueel de kosten van het Abonnement klein onderhoud.

Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen voor de automatische incasso. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Als u uw rekeningnummer wilt wijzigen dan kan dat via Mijn Sint Joseph of door een nieuwe machtiging in te dienen. U gebruikt hiervoor het formulier Machtiging automatische incasso. U kunt het formulier per post toesturen. Een andere mogelijkheid is het formulier inscannen en per mail naar ons verzenden. Let er in beide gevallen op dat het formulier volledig is ingevuld en ondertekend. 

Ik heb een betalingsherinnering ontvangen, maar de huur is al betaald. Hoe kan dit?

Algemeen

Het kan zijn dat uw betaling en de betalingsherinnering elkaar gekruist hebben. In dat geval kunt u onze betalingsherinnering als niet verzonden beschouwen. Onze excuses voor het ongemak.

Ik zie dat mijn huurbetaling is gestorneerd. Wat nu?

Algemeen

U zult alsnog de huurbetaling moeten voldoen, dit kan via Mijn Sint Joseph. Mocht de storno aan uw aandacht zijn ontsnapt, dan krijgt u een schrijven van ons met een betaalverzoek. U zult dan binnen een termijn van 8 dagen de betaling via uw bank moeten voldoen. Mocht dit niet lukken, neem dan contactformulier met op met ons.

Jullie zijn bij mij aan de deur geweest in verband met een huurachterstand en hebben het verzoek gedaan om contact op te nemen.

Algemeen

Als u telefonisch contact opneemt wordt u doorverbonden met de afdeling huurincasso.