Huur betalen

Een van de afspraken van de huurovereenkomst is dat u de huur van uw woning tijdig betaalt. Bij Sint Joseph is dat altijd vóór de eerste dag van de maand. De meest gemakkelijke manier om dit te doen is door ons te machtigen elke maand het huurbedrag van uw rekening af te schrijven. U heeft er dan geen omkijken meer naar en weet zeker dat de huur tijdig wordt betaald.


Ik heb geen acceptgiro ontvangen. Wat nu?

U kunt het huurbedrag via uw bank overmaken op onderstaand rekeningnummer van Sint Joseph. Vermeld daarbij uw naam, postcode en huisnummer. De huur per pin betalen is ook mogelijk, daarvoor kunt u terecht in ons kantoor aan de Heetveldsweg 1a.

Woningstichting Sint Joseph Almelo
NL27 INGB 0001 0004 77 

Kan ik de huur contant betalen of pinnen?

De huur kan bij ons per pin betaald worden. Contante betalingen worden niet geaccepteerd. Nog gemakkelijker is het om de huur automatisch door ons te laten incasseren. Hiervoor gebruikt u het formulier Machtiging automatische incasso. Dit formulier kunt u ons per post toesturen (Postbus 33, 7600 AA Almelo). Het formulier toesturen per e-mail is niet mogelijk omdat uw handtekening dan niet rechtsgeldig is.

Hoe machtig ik Sint Joseph voor een een automatisch incasso voor het betalen van de huur?

U kunt ons machtigen via het formulier Machtiging automatische incasso. Dit formulier kunt u ons per post toesturen (Postbus 33, 7600 AA Almelo). Het formulier toesturen per e-mail is niet mogelijk omdat uw handtekening dan niet rechtsgeldig is.

Wat is het rekeningnummer van Sint Joseph?

Als u de huur aan ons overmaakt, vermeld daarbij dan uw naam, postcode en huisnummer.

Woningstichting Sint Joseph Almelo
NL27 INGB 0001 0004 77 

Op welke manieren kan ik de huur betalen?

Het gemakkelijkste is om ons te machtigen de huur van uw rekening af te schrijven via automatische incasso. U kunt het huurbedrag ook zelf overmaken door via internetbankieren een maandelijkse opdracht in te stellen. Let op: stelt u zelf een maandelijkse betaalopdracht in? Vergeet dan niet het bedrag aan te passen als uw huurprijs wijzigt. Natuurlijk kunt u de huur ook handmatig overmaken onder vermelding van uw naam, postcode en huisnummer naar:
Woningstichting Sint Joseph Almelo op rekeningnummer NL 27 INGB 0001 0004 77

Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen voor de automatische incasso. Hoe gaat dit in zijn werk?

Als u uw rekeningnummer wilt wijzigen dan kan dat door een nieuwe machtiging in te dienen. U gebruikt hiervoor het formulier 'Machtiging automatische incasso'. Nadat deze ingevuld en ondertekend is moet deze per post aan ons worden teruggestuurd. Het formulier toesturen per e-mail is niet mogelijk omdat uw handtekening dan niet rechtsgeldig is.

Ik heb een betalingsherinnering ontvangen, maar de huur is al betaald. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat uw betaling en de betalingsherinnering elkaar gekruist hebben. U kunt onze betalingsherinnering als niet verzonden beschouwen. Onze excuses voor het ongemak.

Ik zie dat mijn huurbetaling is gestorneerd. Wat nu?

U zult alsnog de huurbetaling moeten voldoen. Mocht de storno aan uw aandacht zijn ontsnapt, dan krijgt u een schrijven van ons met een aangehecht acceptgirokaart. U zult dan binnen een termijn van 8 dagen de betaling via uw bank moeten voldoen. Mocht dit niet lukken, neem dan contact met op met ons.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Help ons onze website te verbeteren door uw vraag naar ons te sturen via ons feedbackformulier

Stel uw vraag