Het Betere Buurt Fonds

Het Betere Buurt Fonds

Heeft u een idee voor een betere buurt? Als buurtbewoner weet u het beste wat er speelt en wat er nodig is. Sint Joseph helpt u graag op weg om uw idee uit te voeren. Wij hebben daarom het Betere Buurt Fonds opgericht. In dit fonds zit geld om uw idee of plan tot uitvoering te brengen.

Uw ideeën zijn waardevol
Uw ideeën om de buurt op te fleuren of om contact met uw buurtgenoten te maken of verbeteren, horen we graag. Wij helpen u waar nodig op weg met een vergoeding of door het regelen van spullen of materialen. Hoe dit werkt, leest u hier.

Wat houdt een idee voor een betere buurt in?
Om gebruik te maken van het Betere Buurt Fonds moet uw idee bijdragen aan het verbeteren van de buurt. Dat kan op twee manieren:

  1. een verbetering van de omgeving, zoals het aanplanten van geveltuintjes, een gezamenlijke pluktuin of moestuin, bloembakken aan de straatkant, vogelhuisjes, een opruimactie in de straat of buurt, het moderniseren van gezamenlijke binnenruimtes (in een gebouw) of binnentuinen en andere ideeën.
  2. een verbetering van het contact tussen huurders, zoals een koffiemomentje met Burendag in september, een buurt- of straatevenement organiseren, een ontmoetingsplek maken met picknicktafels en beplanting, een middag vogelhuisjes maken of schilderen, een jeu de boules baan aanleggen, een buurtmoestuin oprichten, een schoonmaakactie organiseren en andere ideeën.

Vergoeding
Het Betere Buurt Fonds maakt het voor u als huurder van Sint Joseph mogelijk om een financiële vergoeding van ons te ontvangen voor de uitvoering van het idee. Het kan ook zijn dat we spullen of materialen regelen. Bijvoorbeeld: bij de aanleg van groen kan Sint Joseph tuingereedschap en planten regelen. Bij een buurtbarbecue kan Sint Joseph tenten, stoelen, tafels regelen, maar vergoeden wij het eten en drinken niet.

Wie kan een aanvraag indienen?
Alle huurders van Sint Joseph. U zelf, een groepje buren, een bewonerscommissie, een activiteitencommissie en meer.

Uw idee, uw uitwerking
U bent en blijft eigenaar van het idee. U werkt het idee zelf (of met uw buurtgenoten) uit. Sint Joseph helpt u bij het waarmaken van uw idee, maar u bent en blijft aan zet. Het is uw project en u zorgt ook voor eventueel onderhoud op de langere termijn. Dit lijkt veel, maar wij helpen u op weg, zodat u er niet alleen voor staat.

Aanvraagformulier
Om een aanvraag bij het Beter Buurt Fonds te doen, vult u dit aanvraagformulier in. Het geld uit het fonds kunnen we natuurlijk maar een keer uitgeven. Daarom kijken wij of uw idee in aanmerking komt voor een vergoeding uit het fonds. Om dat te beoordelen hebben we een paar spelregels opgericht:

Spelregels

  • Meerdere buurtbewoners hebben baat bij de uitvoering van het idee. De zichtbare verbetering is dichtbij buurtbewoners en/of buurtbewoners zijn betrokken bij de activiteit.
  • Een groot gedeelte van de buurtbewoners waar het idee voor bedoeld is, steunt het idee.
  • Het Betere Buurt Fonds keert een eenmalige vergoeding uit per aanvraag.
  • Een aanvraag kan door elke huurder van Sint Joseph worden gedaan (alleen of samen met anderen).
  • Huurders maken gebruik van het aanvraagformulier dat vanaf 1 januari 2022 op de website staat. Het formulier kan ook worden geprint of op aanvraag worden verstuurd op papier.
  • Aanvragen worden beoordeeld door een commissie van Sint Joseph: de Buurtfondscommissie. De commissie bestaat uit een medewerker van Sint Joseph (team Communicatie) en twee huurders. Ze kijken naar het doel van de aanvraag, het voldoen aan de voorwaarden en spelregels en de commissie denkt mee met de aanvragers.
  • Er is per jaar een maximumbedrag beschikbaar in het fonds. Hierdoor kunnen aanvragen later in het jaar wellicht niet worden ondersteund.