overlast

We wonen met best veel mensen dichtbij elkaar. Dan hoor je weleens wat, staat er weleens een afvalcontainer langer dan gewenst voor uw deur. Veel dingen zijn lastig. Gelukkig gaat het vaak om tijdelijke situaties. Bijvoorbeeld als de buren besluiten die schilderijen op te hangen en gaten te boren. Of als de buren een feestje geven en er meer geluid is van muziek en pratende mensen. Zolang dit tijdelijk is en niet iedere dag, is het lastig.

Informeren
Hou rekening met elkaar. Informeer elkaar wanneer u tijdelijk voor overlast zorgt. Bijvoorbeeld als u gaat klussen, de tuin gaat snoeien, een feestje geeft of iets anders dat tijdelijk voor een wat andere situatie zorgt. Door elkaar te informeren, ontstaat er begrip. Bovendien kunt u maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door op dat moment even ergens anders te zijn.

Overlast
Overlast is er in vele soorten en soms lastig vast te stellen. Een lawaaiige scooter die door de straat rijdt, is tijdelijk. Als in uw buurt harde muziek klinkt, blijft u daar last van houden totdat de veroorzaker de volumeknop heeft gevonden. De een ergert zich sneller dan de ander. En het maakt ook nog uit of u de veroorzaker van overlast wel of niet kent. Overlast is vervelend en heeft invloed op uw woongenot.

Leer uw buren kennen
Weet u wie uw buren zijn? Heeft u ze al een keer gesproken? Een goed contact met uw buren en andere mensen in uw woonomgeving, draagt bij aan het verminderen van overlast. Hoe? Doordat u elkaar kent, houdt u rekening met elkaar. Bovendien gaat u makkelijker met elkaar in gesprek, omdat u elkaar al kent.

Niet met opzet
Iedereen leeft op zijn/haar eigen manier. Dat is prima. Toch kan er onbewust gedrag ontstaan waar anderen last van hebben. En de veroorzaker heeft het niet altijd in de gaten. Vaak gaat het om hard dichtslaande deuren, (harde) geluiden van radio of televisie, overlast van huisdieren, geluiden van huishoudelijke apparaten, spelende kinderen, etc. Leefgeluiden die erbij horen en waarvan we ons vaak niet bewust zijn hoe de buren dit ervaren.

Overlast melden?

1. Ga eerst zelf met uw buren in gesprek
Misschien weten uw buren helemaal niet dat u last hebt van hem of haar. Vaak ontstaat overlast ook niet uit kwade bedoelingen. Bespreek de situatie daarom eerst met uw buren.

2. Buurtbemiddeling
Komt u er met uw buren niet uit? Dan kunt u Buurtbemiddeling Almelo om hulp vragen. Zij geven u advies en kunnen vrijwilligers inzetten voor een bemiddelingsgesprek.

3. Overlast melden
Soms zijn situaties zo hoog opgelopen dat ook buurtbemiddeling het niet kan oplossen. U kunt hierbij denken aan ernstig vervuilde woningen, overlast door alcohol of drugs, herhaaldelijke geluidsoverlast in de nachtelijke uren en intimidatie en bedreiging van buren. In ernstige situaties: bel de politie. Zij kunnen bij waargenomen overlast een proces verbaal opmaken. Meld de overlast digitaal bij Sint Joseph. Let op: anonieme meldingen nemen wij niet in behandeling.

Veel gevraagd over overlast

Wat kan ik zelf doen aan de overlast?

Algemeen

Wij adviseren u met uw buren te praten over uw ergernis. Het kan zijn dat uw buren zich er niet van bewust zijn dat zij overlast geven. Het beste is de overlast rustig, duidelijk en concreet te benoemen. Met een goed gesprek lost u vaak een heleboel ergernissen op en kunt u afspraken maken die voor u beiden goed werken.

U kunt ook kijken wat Buurtbemiddeling Almelo eventueel voor u kan doen.

Hoe kan ik overlast melden bij Sint Joseph?

Algemeen

Lukt het niet om een overlastsituatie onderling te bespreken en op te lossen dan kunt u bij ons een overlastmelding indienen via de button 'overlast melding maken' op de homepage van onze website. Dit kan 24 uur per dag 7 dagen per week.

Een handgeschreven melding kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Bent u niet thuis op internet? Komt u dan gerust langs aan ons kantoor. Wij helpen u graag uw melding digitaal te verwerken op onze website.

Bij burenoverlast/ burenruzie zijn wij wettelijk niet verplicht om te bemiddelen.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u advies vragen bij  Buurtbemiddeling.

Ik ervaar overlast van huisdieren in mijn buurt. Wat kan ik (zelf) doen aan de overlast?

Algemeen

Wij adviseren u de eigenaar van het dier hierop aan te spreken. Het kan zijn dat zij zich er niet van bewust zijn dat huisdieren overlast geven. Met een goed gesprek kunt u deze ergernis misschien samen oplossen of afspraken maken die voor u beiden goed werken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u Buurbemiddeling inschakelen.

Wie kan voor mij bemiddelen bij een overlastsituatie?

Algemeen

Als u een conflict heeft met uw buren en er samen niet uitkomt, kunt u Buurtbemiddeling Almelo inschakelen. Op de website vindt u al veel informatie, tips en adviezen. Buurtbemiddeling is gratis.

Ook vindt u veel informatie op de website van problemenmetjeburen.nl  

Er staat iemand anders op mijn parkeerplaats, wat kan ik doen?

Algemeen

Als u niet weet van wie de auto is adviseren we u een briefje onder de ruitenwisser te plaatsen. U kunt aangeven dat u de parkeerplaats huurt en de eigenaar van de auto vriendelijk verzoeken de auto te verplaatsen.

Bemiddelt Sint Joseph bij een burenruzie?

Algemeen

Bij burenruzies zijn wij wettelijk niet verplicht om te bemiddelen.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u advies vragen bij Buurtbemiddeling.

Ik woon in een koopwoning. Kan ik een overlastmelding over een huurder van Sint Joseph doen?

Algemeen

Wij adviseren u om met onze huurder in gesprek te gaan. Wilt u dit niet alleen doen, dan kunt u dit samen met een vrijwilliger van Buurtbemiddeling doen.  

Waarom kan ik overlast niet anoniem melden?

Algemeen

Een overlastmelding die binnenkomt, behandelen wij altijd vertrouwelijk. Aan de overlastgever geven wij nooit zonder toestemming van de overlastmelder door wie de melding gedaan heeft. Pas als het tot een rechtszaak komt, voeren wij de overlastmelding als bewijsmiddel aan. Wij vragen daarvoor altijd toestemming aan de melder. Een anonieme overlastmelding - dus zonder naam en adresgegevens - is voor de rechter geen bewijsmiddel.

Ik woon in een straat met huurders en kopers. Ik ervaar overlast van een koper. Wat kan ik doen?

Algemeen

Helaas kunnen wij u hierin niet bijstaan. Wij adviseren u om met deze persoon in gesprek te gaan. Wilt u dit niet alleen doen, dan kunt u dit samen met een vrijwilliger van Buurtbemiddeling doen.

Wanneer begint St. Joseph een rechtszaak bij overlast?

Algemeen

Wanneer er sprake is van ernstige overlast die ondanks meerdere bemiddelingen aanhoud. In het uiterste geval vragen wij de rechter om de woning te mogen ontruimen. De overlastveroorzaker wordt dan dakloos. Een rechter wijst een ontruimingsvonnis dan ook niet zomaar toe. Er zijn meerdere overlastmeldingen nodig, die wij aan de rechter kunnen voorleggen. 

Wat doet Sint Joseph in het bestrijden van de eikenprocessierups?

Algemeen

Wij plaatsen waar mogelijk nestkasten om de natuurlijke vijand van de rups aan te trekken. Nesten in bomen op onze grond verwijderen we wanneer deze tot overlast leiden. Bomen waar een nest aanwezig is markeren we met een lint.