Overlast

Een groet, een praatje of even bij elkaar op de koffie. Meestal gaan we als buren goed met elkaar om. Soms is de verstandhouding minder goed en er kan zelfs sprake zijn van overlast. Het kan gaan om lawaai, dieren, rondslingerend vuil, gebrek aan (tuin)onderhoud of vervelend gedrag. Wij adviseren in een vroeg stadium met uw buren te praten over uw ergernis. Zoekt u daar wel een geschikt moment voor en probeer kalm te blijven. Als u boos reageert, heeft u weinig kans op begrip. Het beste is de overlast rustig, duidelijk en concreet te benoemen. Het kan zijn dat uw buren zich niet bewust zijn van de overlast die zij geven en is het in één gesprek al opgelost.

Lukt het niet om een overlastsituatie onderling te bespreken en op te lossen dan kunt u bij ons een overlastmelding indienen via Mijn Sint Joseph. Een handgeschreven melding kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Bent u niet thuis op internet? Komt u dan gerust even langs aan ons kantoor. Wij helpen u graag uw melding digitaal te verwerken op onze website.

Naar Mijn Sint Joseph


Veel gevraagd over overlast

Ik heb veel last van mijn buren nu iedereen thuis is door de coronacrisis. Wat kan ik hier aan doen?

Overlast mag u bij ons melden door ons te bellen op telefoonnummer (0546) 87 58 00 of door het contactformulier op onze website in te vullen.

Gaan jullie woningen ontruimen tijdens de coronacrisis?

Alleen in situaties waar er sprake is van ernstige overlast en zwaarwegende belangen voor andere huurders gaan we ontruimen. In alle andere gevallen ontruimen we niet tijdens de crisis.

Wat kan ik zelf doen aan de overlast?

Wij adviseren u met uw buren te praten over uw ergernis. Het kan zijn dat uw buren zich er niet van bewust zijn dat zij overlast geven. Het beste is de overlast rustig, duidelijk en concreet te benoemen. Met een goed gesprek lost u vaak een heleboel ergernissen op en kunt u afspraken maken die voor u beiden goed werken.

U kunt ook kijken wat Buurtbemiddeling Almelo eventueel voor u kan doen.

Wie kan voor mij bemiddelen bij een overlastsituatie?

Als u een conflict heeft met uw buren en er samen niet uitkomt, kunt u Buurtbemiddeling Almelo inschakelen. Op de website vindt u al veel informatie, tips en adviezen. Buurtbemiddeling is gratis.

Ook vindt u veel informatie op de website van problemenmetjeburen.nl  

Hoe kan ik overlast melden bij Sint Joseph?

Lukt het niet om een overlastsituatie onderling te bespreken en op te lossen dan kunt u bij ons een overlastmelding indienen via de button 'overlast melding maken' op de homepage van onze website. Dit kan 24 uur per dag 7 dagen per week.

Een handgeschreven melding kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Bent u niet thuis op internet? Komt u dan gerust langs aan ons kantoor. Wij helpen u graag uw melding digitaal te verwerken op onze website.

Bij burenoverlast/ burenruzie zijn wij wettelijk niet verplicht om te bemiddelen.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u advies vragen bij  Buurtbemiddeling.

Waarom kan ik overlast niet anoniem melden?

Een overlastmelding die binnenkomt, behandelen wij altijd vertrouwelijk. Aan de overlastgever geven wij nooit zonder toestemming van de overlastmelder door wie de melding gedaan heeft. Pas als het tot een rechtszaak komt, voeren wij de overlastmelding als bewijsmiddel aan. Wij vragen daarvoor altijd toestemming aan de melder. Een anonieme overlastmelding - dus zonder naam en adresgegevens - is voor de rechter geen bewijsmiddel.

Ik woon in een koopwoning. Kan ik een overlastmelding over een huurder van Sint Joseph doen?

Wij adviseren u om met onze huurder in gesprek te gaan. Wilt u dit niet alleen doen, dan kunt u dit samen met een vrijwilliger van Buurtbemiddeling doen.  

Bemiddelt Sint Joseph bij een burenruzie?

Bij burenruzies zijn wij wettelijk niet verplicht om te bemiddelen.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u advies vragen bij Buurtbemiddeling.

Ik ervaar overlast van huisdieren in mijn buurt. Wat kan ik (zelf) doen aan de overlast?

Wij adviseren u de eigenaar van het dier hierop aan te spreken. Het kan zijn dat zij zich er niet van bewust zijn dat huisdieren overlast geven. Met een goed gesprek kunt u deze ergernis misschien samen oplossen of afspraken maken die voor u beiden goed werken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u Buurbemiddeling inschakelen.

Ik woon in een straat met huurders en kopers. Ik ervaar overlast van een koper. Wat kan ik doen?

Helaas kunnen wij u hierin niet bijstaan. Wij adviseren u om met deze persoon in gesprek te gaan. Wilt u dit niet alleen doen, dan kunt u dit samen met een vrijwilliger van Buurtbemiddeling doen.

Wanneer begint St. Joseph een rechtszaak bij overlast?

Wanneer er sprake is van ernstige overlast die ondanks meerdere bemiddelingen aanhoud. In het uiterste geval vragen wij de rechter om de woning te mogen ontruimen. De overlastveroorzaker wordt dan dakloos. Een rechter wijst een ontruimingsvonnis dan ook niet zomaar toe. Er zijn meerdere overlastmeldingen nodig, die wij aan de rechter kunnen voorleggen. 

Er staat iemand anders op mijn parkeerplaats, wat kan ik doen?

Als u niet weet van wie de auto is adviseren we u een briefje onder de ruitenwisser te plaatsen. U kunt aangeven dat u de parkeerplaats huurt en de eigenaar van de auto vriendelijk verzoeken de auto te verplaatsen.

Wat doet Sint Joseph in het bestrijden van de eikenprocessierups?

Wij plaatsen waar mogelijk nestkasten om de natuurlijke vijand van de rups aan te trekken. Nesten in bomen op onze grond verwijderen we wanneer deze tot overlast leiden. Bomen waar een nest aanwezig is markeren we met een lint. 

Ik zie een nest met eikenprocessierupsen in een boom. Waar kan ik dat melden?

Het ligt eraan waar de boom staat en van wie de boom is.

- Is het een boom in het openbare gebied, dan is de boom waarschijnlijk van de gemeente Almelo. U belt dan met de gemeente om het nest te melden. De gemeente Almelo neemt zelf ook verschillende maatregelen om overlast van de processierups te voorkomen: https://www.almelo.nl/eikenprocessierups#section-1

- Staat de boom op particulier grondgebied; neemt u dan contact op met de bewoners/eigenaar.

- Staat de boom op grond van Sint Joseph, dan belt u ons op telefoonnummer (0546) 87 58 00 of stuurt u een e-mail naar info@stja.nl. Wij bekijken de situatie en beoordelen wat nodig is. Zorgt een nest voor overlast, dan laten wij het nest verwijderen. Is er geen sprake van overlast, dan markeren wij de boom met een lint zodat duidelijk is dat er een nest aanwezig is.

Wanneer zijn de eikenprocessierupsen er?

De eitjes komen vanaf april/mei uit. Vanaf half mei tot eind juni ontwikkelen de rupsen brandharen. Aanraking met deze brandharen kan tot klachten leiden. De haren kunnen tot en met september voor overlast zorgen.

Wat doet de gemeente Almelo in het bestrijden van de eikenprocessierups?

Op de website van de gemeente Almelo leest u wat zij doen aan preventieve bestrijding: https://www.almelo.nl/eikenprocessierups#section-1
U vindt hier ook een link naar een overzicht met bomen die al preventief behandeld zijn met een biologisch middel.

Kan ik een nest met eikenprocessierupsen zelf verwijderen?

Het zelf verwijderen van een nest raden wij u sterk af. Gaat het om een nest in een boom die op onze grond staat? Neem contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0547) 87 58 00 of per e-mail via info@stja.nl Gaat het om een boom van de gemeente? Bel de gemeente Almelo op telefoonnummer (0546) 54 11 11. Is het uw eigen boom? Neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf voor het deskundig en veilig verwijderen van het nest.

Wat is een eikenprocessierups?

De eikenprocessierups (Thaumeatopoea processionea Linnaeus) is een behaarde rups die van april tot begin juli op eikenbomen voor kan komen. De rupsen gaan groepsgewijs, in processie, op zoek naar eten. Dat eten zijn de eikenbladeren boven in de bomen.

Hoe herken ik de eikenprocessierups?

Zodra de jonge rupsen in april uit hun eitjes komen, hebben ze een oranje kleur. Zodra ze volgroeid zijn, verandert de kleur naar grijsgrauw met lichtgekleurde zijden. De rupsen kunnen ongeveer drie centimeter groot worden. Eikenprocessierupsen leven in groepen bij elkaar. Hun nesten maken ze op de stammen of op dikke takken van bij voorkeur een eikenboom. Het liefst zitten ze dan aan de zonnige kant van de boom.

Hoe ziet het nest van de eikenprocessierups eruit?

De nesten bestaan uit een dicht spinsel van vervellingshuidjes met (brand)haren en uitwerpselen. Ze zien eruit als een witte nylonkous.

Ik zie een boom met een lint eromheen. Wat betekent dit?

Dit betekent dat er een nest met eikenprocessierupsen in deze boom aanwezig is. Staat de boom op een plek waar weinig tot geen mensen in de buurt komen, dan laten wij het nest zitten. Zorgt een nest voor overlast, dan bekijken wij de locatie en bepalen we wat de beste aanpak/oplossing is.  

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Help ons onze website te verbeteren door uw vraag naar ons te sturen via ons feedbackformulier

Stel uw vraag