verwarming

Het is belangrijk dat u zelf weet hoe u de cv-ketel goed gebruikt. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de waterdruk altijd voldoende is en dat u de radiatoren af en toe ontlucht. Het onderhoud van de verwamingsketel doen wij voor u. Hiervoor komt een bedrijf periodiek bij u langs.

Veel gevraagd over verwarming

Mijn verwarmingsketel werkt niet goed. Wat kan ik zelf doen om dit te herstellen?

Algemeen

Wordt één van de radiatoren niet warm, controleer dan of de radiator ontlucht moet worden. Wordt geen van de radiatoren en verwarmingsbuizen warm, dan slaat de cv-ketel waarschijnlijk niet aan. Controleer dan eerst de waterdruk van de verwarmingsketel. De druk moet hoger dan 1,5 bar zijn. Is de waterdruk goed, neem dan contact op met Sint Joseph. Als wij bij u langskomen en het probleem ligt toch in de ontluchting of de waterdruk, dan brengen wij u hiervoor kosten in rekening.

Volg voor het vullen van de installatie de instructies in uw woning of volg de instructiefilmpjes op internet. 

Bijvoorbeeld:
Zelf de cv-ketel bijvullen
Zelf uw verwarming ontluchten

Mag ik als huurder van Sint Joseph zelf zonnepanelen plaatsen/aanvragen volgens ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) beleid?

Algemeen

Volgens ons beleid is het als bewoner niet toegestaan om zelf zonnepanelen te plaatsen. Wij als woningcorporatie pakken dit op. Het plaatsen van zonnepanelen is een onderdeel van het verduurzamen van onze woningen. Wij bieden het plaatsen van zonnepanelen per complex aan. Hierdoor hebben wij zicht op de panelen die geplaatst worden.

Hoeveel zonnepanelen worden er geplaatst?

Algemeen

Wij plaatsen minimaal 5 en maximaal 12 zonnepanelen op éen zijde van uw dak, afhankelijk van de beschikbare ruimte. We laten altijd het maximale aantal panelen plaatsen in de beschikbare ruimte. We houden daarbij onder andere rekening met dakramen, afvoerbuizen en dakkapellen. Aan de voorzijde worden zonnepanelen aaneengesloten en symmetrisch op het dak geplaatst: horizontaal of verticaal. Op de achtergevel is het mogelijk om de zonnepanelen te plaatsen in twee gelijke rijen; horizontaal, verticaal of symmetrisch.

Wat kosten zonnepanelen per maand?

Algemeen

 U betaalt per maand servicekosten van € 2,00 per zonnepaneel. Dit bedrag betaalt u maandelijks gelijktijdig met uw huur.  

Hoeveel leveren zonnepanelen op?

Algemeen

Hoeveel zonnepanelen opleveren, hangt onder meer af van het aantal zonnepanelen, de ligging en de hoeveelheid zon op uw dak. Als u besluit om gebruik te maken van het aanbod, dan plaatsen wij maximaal 12 zonnepanelen op uw dak (afhankelijk van de beschikbare ruimte). In het persoonlijk voorstel van Instain leest u wat bij uw woning de verwachte opbrengsten zijn. De opbrengst is mede afhankelijk van uw energiecontract.

De opbrengst van mijn zonnepanelen varieert. Hoe kan dit?

Algemeen

U heeft een systeem met een bepaald Wattpiek vermogen. Dit vermogen is gemeten onder standaard test condities: 1.000 Watt/m2 lichtinstraling loodrecht op het paneel en 25 graden zonneceltemperatuur. Als uw panelen een lagere instraling hebben of de zonnecellen warmer zijn dan 25 graden, heeft u minder opwek vanuit het systeem. Denk hierbij ook aan: regen, (bevroren) vocht in de lucht, ochtend- of avondzon, schaduw, hete panelen, zijdelingse instraling en vuile panelen.

Kan er gelijktijdig met de zonnepanelen een warmtepomp geïnstalleerd worden?

Algemeen

Op dit moment installeren wij alleen zonnepanelen. Het installeren van warmtepompen pakken wij complexmatig op en nemen wij mee in het toekomstig groot onderhoud.

Hoe controleer ik of mijn zonnepanelen goed werken?

Algemeen

Sint Joseph is als eigenaar van de woning verantwoordelijk voor de aanpassingen en de werkzaamheden aan de woning. Welke partij de werkzaamheden uitvoert, is nu nog niet bekend. Dit is ook afhankelijk van het alternatief voor aardgas in uw wijk.

Mijn zonnepanelen zijn groen uitgeslagen en ik zie mijn opwekking dalen, wat nu?

Algemeen

Zijn uw zonnepanelen dusdanig vervuild dat ze groen uitslaan? Meld dit dan bij Sint Joseph. Wij beoordelen vervolgens of reiniging nodig is.

Waarom geeft de omvormer een andere stand weer dan de elektriciteitsmeter?

Algemeen

De elektriciteitsmeter registreert alleen de daadwerkelijk terug geleverde elektriciteit aan het landelijke elektriciteitsnetwerk. De elektriciteit die u opwekt met uw zonnepanelen gebruikt u in eerste instantie zelf voor bijvoorbeeld een wasmachine of een koelkast. Wekt u meer stroom op dan dat u op dat moment verbruikt? Dan wordt het overschot terug geleverd. Uw omvormer registreert de totale hoeveelheid opgewekte stroom uit uw zonnepanelen. Dit getal ligt dus hoger dan de terug levering op uw elektriciteitsmeter. Uw energieleverancier verrekent de hoeveelheid terug geleverde elektriciteit met de hoeveelheid elektriciteit die u uit het net heeft gehaald op uw jaarrekening. Dit heet ‘salderen’.

Hoe meld ik mijn zonnepanelen aan voor het terug leveren van energie?

Algemeen

Om stroom terug te kunnen leveren aan het elektriciteitsnet dient u de zonnepanelen aan te melden op energieleveren.nl. Het heeft de voorkeur ze al aan te melden voordat de zonnepanelen geplaatst worden. Zo zijn de energiemaatschappij en de netbeheerder op de hoogte dat u zonnepanelen krijgt en dat u energie gaat terug leveren. Na het aanmelden krijgt u de vraag om de laatste 6 tekens van uw meternummer in te vullen. Hieronder staat hoe u dat het beste kan doen. 

Slimme meter

Op slimme meters staat het meternummer vaak onder de streepjescode. Het meternummer begint bij elektriciteitsmeters vaak met een E. Voer het gehele meternummer in, inclusief letters. Begint u meternummer met een 'K'? Vul dan de laatste 2 cijfers van het meternummer NIET in. 

Slimme meter

Traditionele meter

Een traditionele meter heeft geen streepjescode. Zoek dan naar een (meestal lang) nummer. Meternummers beginnen vaak ook met 'No'. Let op! Voer bij een traditionele meter alleen de cijfers in van het meternummer. 

Traditionele meter

Hoe ontlucht ik mijn radiatoren?

Algemeen

Hoe u uw radiatoren en uw CV installatie ontlucht kunt u zien in diverse instructiefilmpjes die te vinden zijn op het internet.

Het ontluchten van uw radiatoren en uw CV installatie moet u als bewoner zelf doen. Hiervoor kunt u geen reparatieverzoek indienen.

Hoe vul ik mijn verwarmingsketel bij?

Algemeen

Hoe u uw verwarmingsketel bijvult kunt u zien in diverse instructiefilmpjes die te vinden zijn op het internet.

Het bijvullen van uw verwarmingsketel moet u als bewoner zelf doen. Hiervoor kunt u geen reparatieverzoek indienen

 

Mag ik een andere kamerthermostaat plaatsen?

Algemeen

Dat staan wij alleen toe als u dit laat uitvoeren door een erkend verwarmingsmonteur. Er zijn meerdere typen aansluitingen en soms moet bij het plaatsen van een nieuwe kamerthermostaat de aansluiting in de ketel aangepast worden. Een verkeerde aansluiting geeft verstoring of een defect aan de ketel. De reparatiekosten komen in dit geval voor rekening van de huurder.

In mijn woning is de waterdruk laag. Wat kan ik doen?

Algemeen

Heeft u in uw hele woning een lage waterdruk en hebben uw buren er ook last van, neemt u dan contact op met uw waterleverancier Vitens. Verschilt de druk per kraan? Dan staat uw hoofdkraan misschien niet goed open. Kijk voor de zekerheid in de meterkast of de hoofdkraan goed open staat. Ook kan het zeefje op de kraan verkalkt zijn. Deze kunt u eraf draaien en reinigen met azijn.