Woningverbetering

Onder woningverbeteringen vallen de verbeteringen, die op verzoek en voor rekening van de huurder door ons worden aangebracht. Bijvoorbeeld dubbel glas, centrale verwarming, woningisolatie of een nieuwe keuken. We beoordelen uw aanvraag voor een woningverbetering onder andere op de volgende punten: gevolgen voor de huur(prijs), technische (on)mogelijkheden en verhuurbaarheid. U kunt nu uw aanvraag sturen.

Kan mijn keuken, badkamer of toilet worden vervangen?

Sint Joseph vervangt keukens, badkamers en toiletten tijdens planmatig onderhoud. Alleen als de technische staat erg slecht is, vervangen wij deze eerder. Bent u van mening dat dit het geval is? U kunt een aanvraag sturen en dan onderzoeken wij dat voor u. In zijn algemeenheid geldt dat we keukens na 25 jaar vervangen en badkamers en toiletten na 35 jaar.

Kan ik dubbel glas in mijn woning krijgen?

Dat kan als dit technisch mogelijk is. U kunt een aanvraag sturen en dan onderzoeken wij dat voor u. Zijn er geen bezwaren dan plaatsen wij het dubbel glas. Houdt u er rekening mee dat dit een huurverhoging tot gevolg heeft.

Kan ik centrale verwarming in mijn woning krijgen?

Dat kan als dit technisch mogelijk is. U kunt een aanvraag sturen en dan onderzoeken wij dat voor u. Zijn er geen bezwaren dan plaatsen wij de centrale verwarming. Houdt u er rekening mee dat dit een huurverhoging tot gevolg heeft.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Help ons onze website te verbeteren door uw vraag naar ons te sturen via ons feedbackformulier

Stel uw vraag