Passend toewijzen

Natuurlijk wilt u graag een woning die voor u betaalbaar is en blijft. Om te voorkomen dat u in een te dure woning terecht komt en daardoor in betalingsproblemen kunt raken, bieden wij u een woning aan met een huurprijs die past bij uw huishoudinkomen. Uw (gezamenlijke) jaarinkomen geldt als uitgangspunt. Voor de berekening hiervan, hanteert Sint Joseph de gegevens van uw IBRI-formulier. Meer over passend toewijzen op Woonburo Almelo.


Veel gevraagd over Passend toewijzen

Wat is passend toewijzen?

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dat betekent dat Sint Joseph al haar sociale huurwoningen moet verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen.

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Als u op zoek bent naar een woning, dan komt u mogelijk niet in aanmerking voor elke huurwoning. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van u en alle meeverhuizende personen, kinderen niet meegerekend. Dit noemen wij verzamelinkomen. We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Meer hierover leest u op Woonburo Almelo.

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning?

U kunt een woning huren die passend is bij uw inkomen. U leest er alles over op Woonburo Almelo op de pagina over het passend toewijzen

Ik reageer op een woning op Woonburo Almelo en krijg de melding 'U kunt niet op de deze woning reageren'. Hoe komt dat?

Wij wijzen onze woningen passend toe. Dit betekent dat u alleen kunt reageren op woningen die passen bij uw inkomen. Kijk goed of uw inkomensgegevens en het aantal meeverhuizende personen goed vermeld staan bij uw inschrijving. Als u melding krijgt dat u niet kunt reageren dan reageert u waarschijnlijk op een woning die niet past bij uw situatie. Ook als u niet aan andere voorwaarden voldoet, krijgt u een melding. Bijvoorbeeld als u jonger bent dan 55 jaar en op een seniorenwoning wilt reageren. Meer informatie vindt u op Woonburo Almelo.

Ik huur een woning van jullie. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?

Voor u verandert er niets. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen.Gaat u op zoek naar een andere woning, dan krijgt u te maken met passend toewijzen.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Help ons onze website te verbeteren door uw vraag naar ons te sturen via ons feedbackformulier

Stel uw vraag