100% akkoord voor renovatie Valeriusstraat

Met maar liefst 100% ja-stemmers is het projectvoorstel voor onderhoud, verduurzaming en comfortverbetering van 90 woningen aan de Valeriusstraat akkoord! Alle reden om te juichen dus. De bewoners hebben inmiddels de 'juichbrief' ontvangen.

Werkzaamheden die wij gaan uitvoeren:
- brandveiligheidsmaatregelen
- vernieuwen badkamer en toilet
- vervangen standleidingen en binnen riolering
- zonnepanelen en verbeteren isolatie
- voorbereiden mogelijke aansluiting bronnet
- verbeteren/schilderen algemene ruimtes (hal, trappenhuis, bergingen)
- groen rondom flats verbeteren.

Na de bouwvakvakantie wordt gestart met de werkzaamheden. Deze worden uitgevoerd door Ter Steege Bouw Vastgoed.