Nieuws

Opvang Oekraïense Vluchtelingen

Door de oorlog in Oekraïne zijn veel Oekraïners gevlucht en op zoek naar een plek waar ze veilig zijn. Er zijn veel initiatieven om vluchtelingen te helpen. Ook huurders van Sint Joseph Almelo hebben aangegeven klaar te staan om hulp of onderdak te b...

Beeld bewoners en professionals over Almelose wijken komt overeen

Resultaten enquête 'Jouw kijk op de wijk' zijn bekend.

Via een enquête begin dit jaar peilden de partners of het beeld van inwoners over hun wijk overeenkomt met dat wat professionals aangeven en de cijfers laten zien. 820 inwoners uit Almelo, Aadorp en Bornerbroek vulden de vragenlijst in.

Afstudeerder gezocht

We zoeken een zelfstandige, creatieve doorpakker die de komende maanden deel wil uitmaken van het team beleid en zijn/ haar tanden wil zetten in de verhuurbaarheid van onze parkeerplaatsen.

Ruime voldoendes op visitatierapport

In 2021 vond er een maatschappelijke visitatie plaats. De ruime voldoendes laten zien dat er begrip en waardering is voor de ingezette koers van Sint Joseph.

Sint Joseph in coronatijd

We mogen weer iets meer open. Voor Sint Joseph betekent dit dat we alle reparaties weer uitvoeren, op huisbezoek gaan waar nodig en ook het bezichtigen van woningen weer in bewoonde staat kan plaatsvinden.