Aanpassingen in regels huurtoeslag


Sinds 1 januari 2020 vervallen de maximale inkomensgrenzen voor de huurtoeslag. Hierdoor wordt de huurtoeslag meer gelijkmatig en over een langere periode afgebouwd wanneer het inkomen stijgt.

Een lichte stijging van het inkomen zorgt nu dus niet meer voor het vervallen van de volledige huurtoeslag. Het vervallen van de maximale huurtoeslaggrenzen zorgt er ook voor dat huishoudens in een huurwoning met een inkomen iets boven de maximale inkomensgrenzen de mogelijkheid hebben om huurtoeslag aan te vragen.

De huurtoeslag wordt per huishouden berekend afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de huur en het huishoudtype. Voor veel huishoudens is het interessant om een proefberekening te maken om te zien of ze in aanmerking komen voor (meer) huurtoeslag.

Proefberekening
Een proefberekening maken kan op de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl. Huurders van Sint Joseph mogen ook een afspraak maken met een van onze medewerkers om samen een proefberekening te maken. Het aanvragen van huurtoeslag voor 2020 kan nog (met terugwerkende kracht) tot september 2021. 

Terug naar overzicht