De Beste Buur: een feest van noaberschap

Beste Buur Almelo 2023

Nomineer uw Beste Buur in augustus

De Beste Buur is inmiddels al voor het zesde jaar op rij een feit in de gemeente Almelo. De Beste Buur is bedoeld om aandacht te vragen voor stille krachten in buurten en wijken; mensen die altijd voor anderen klaarstaan. Als huurder van Sint Joseph of Beter Wonen kunt u uw Beste Buur in augustus nomineren. Op Nationale Burendag (zaterdag 23 september) worden alle genomineerden in het zonnetje gezet.

Wat is een Beste Buur?

Sint Joseph en Beter Wonen vinden noaberschap en een sociaal en veilig leefklimaat erg belangrijk. Op deze manier kunnen mensen langer thuis blijven wonen, wordt eenzaamheid minder en woongeluk groter. Mensen die noaberschap uitdragen en zich inzetten voor een fijn leefklimaat, verdienen waardering. Daarom ontvangt iedere genomineerde op Nationale Burendag een attentie.

Het nomineren van uw buur

Huren u en uw buur een woning van Sint Joseph of Beter Wonen? Dan kunt u in de hele maand augustus uw buur voordragen als Beste Buur. Dit doet u door tussen 1 augustus en 1 september een mail te sturen naar het e-mailadres communicatie@beterwonen.nl. In de mail benoemt u uw adres, het adres van uw Beste Buur en de reden dat de persoon die u nomineert zo’n goede buur is.

Anders dan andere jaren

De afgelopen jaren was er op Nationale Burendag een feestelijke uitreiking. Eén van de genomineerden werd door een jury uitgeroepen tot winnaar en ontving de Beste Buur Bokaal. Omdat iedereen die iets betekent voor de buurt of wijk het verdient om in het zonnetje gezet te worden, wordt er vanaf dit jaar geen winnaar meer uitgeroepen. Want iedere buur die voor een ander klaarstaat is natuurlijk een Beste Buur!