De HuurdersAdviesRaad nodigt jou van harte uit!

Aan de huurders en belangstellenden van Woningstichting Sint Joseph te Almelo.

Beste dames en heren,

Wij nodigen je van harte uit voor het jaarlijkse overleg met de HuurdersAdviesRaad (HAR) van Sint Joseph op dinsdag 26 maart 2024 in Wijk- en jongerencentrum De Trefhoek, Ootmarsumsestraat 247, 7603 AD in Almelo. je bent welkom vanaf 19.15 uur.

Om 19.30 uur begint het programma en duurt tot 22.00 uur.

Je kan je vóór 20 maart aanmelden via info@harvanstja.nl of telefonisch via (0546) 87 58 89 of 06-82467057.

Kan je er niet bij zijn?

Wij kunnen ons voorstellen dat er huurders zijn die niet kunnen deelnemen aan deze fysieke vergadering. Je kunt jouw eventuele vragen of opmerkingen vooraf doorgeven. Jouw vragen of opmerkingen bespreken wij tijdens het overleg. Daarna ontvang je zo snel mogelijk antwoord. Ook plaatsen wij een verslag van de vergadering op onze website (https://harvanstja.nl/).

Agenda

 1. Opening/vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Actualiteiten Sint Joseph
 4. “De Huurdersadviesraad” door Piet Roskam

               PAUZE

 1. Verslag vorige vergadering 28 maart 2023
 2. Jaarverslag HAR 2023
 3. Verslag penningmeester jaarrekening 2023
 4. Verslag kascommissie dhr. S. Van den Hoek en dhr. J. Jacobs
 5. Benoeming nieuw HAR lid, aftredend en herkiesbaar: Marianne Hakkers, Piet Roskam en Janny Slot
 6. Vragenronde Huurders betreffende HAR zaken
 7. Sluiting

In de pauze en na afloop kan je, met een hapje en een drankje, vragen stellen. We hopen jou dinsdag 26 maart te mogen begroeten. Denk je eraan om je aan te melden? Kan je toch niet komen, dan vragen wij jou dat aan ons door te geven.

Met vriendelijke groet,

Bestuur HuurdersAdviesRaad