Eerste bewoners verlaten noodgedwongen St. Elisabeth

 

Vochtproblemen en brandveiligheid leiden niet tot water- en vuurrelatie
Het woongebouw St. Elisabeth in Almelo bleek eind 2018 in geval van brand niet veilig genoeg te zijn. Het ontbreken van voldoende compartimenten zorgt ervoor dat een eventuele brand zich snel verspreidt en bewoners niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten. Reden genoeg voor woningstichting Sint Joseph om in te grijpen.

Verhuizen
De bewoners van de 23 woningen moeten noodgedwongen en op korte termijn verhuizen. Bewoners van negen woningen hebben een andere woning geaccepteerd. Een aantal van deze bewoners is ook al verhuisd naar de nieuwe woning. Voor vier woningen geldt dat de bewoners een aanbod hebben ontvangen voor een andere woning. Met de bewoners van de resterende tien appartementen is Sint Joseph in gesprek en op zoek naar passende andere huisvesting.

Sociaal Plan St. Elisabeth
Voor de bewoners van St. Elisabeth geldt een sociaal plan. Dit plan is tot stand gekomen met medewerking van de bewonerscommissie en de HuurdersAdviesRaad. De bewonerscommissie St. Elisabeth heeft zich ingezet om de bewoners op een zo goed mogelijke manier tegemoet te komen. Zo krijgen de bewoners een verhuiskostenvergoeding die boven het verplicht gestelde bedrag ligt, geldt er een huurgewenning en rekent de woningstichting geen dubbele huur. Reden is dat de bewoners erg acuut moeten verhuizen. Daarnaast biedt het sociaal plan de bewoners de gelegenheid om gebruik te maken van een verhuisbedrijf en een klusjesman.

Bewonerscommissie
De bewonerscommissie, die in het voorjaar van 2018 een collectief rapport heeft opgesteld over vochtoverlast, heeft een belangrijke rol gespeeld voor de bewoners en voor de woningstichting. In alle openheid hield de bewonerscommissie contact met de Sint Joseph, diverse instanties en de bewoners van St. Elisabeth. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten konden bewoners hun vragen stellen. Medewerkers van Sint Joseph en de gemeente Almelo waren hier ook regelmatig bij aanwezig. De bewonerscommissie was voor Sint Joseph een belangrijke gesprekspartner en samen functioneerden ze als een team. “Juist in deze roerige maanden is gebleken dat een goed team bestaat uit mensen die ongevraagd met elkaar samenwerken,” aldus de bewonerscommissie.

Nu de individuele woonwensgesprekken zijn gevoerd en de eerste bewoners het pand verlaten, verandert de rol van de bewonerscommissie. Daar waar nodig/mogelijk blijven zij gesprekspartner voor Sint Joseph en aanspreekpunt voor bewoners.

Brandwacht blijft aanwezig
De aangestelde brandwacht blijft in het gebouw totdat de bewoners van de eerste verdieping zijn verhuisd. Daarnaast is de brandmeldinstallatie aangepast en is het alarm in het hele gebouw goed te horen.

 

 

Terug naar overzicht