Farwick blijft groenonderhoud uitvoeren

In 2018 hebben vier organisaties meegedaan met een aanbesteding voor het groenonderhoud rondom onze complexen. 

Farwick
Farwick, onze huidige partner voor het groenonderhoud, kwam hierbij als 'winnaar' uit de bus. In de aanbesteding scoorden zij de meeste punten. Daarom blijven we met hen samenwerken waar het gaat om het groenonderhoud voor onze complexen. Het is wel bijzonder te melden dat Farwick al vijftig jaar het groenonderhoud voor ons uitvoert.

Aanbesteding
De aanbesteding bestond uit verschillende onderdelen en is op de EMVI manier uitgevoerd (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Onder meer de wijkbeheerders hebben alle inschrijvingen beoordeeld en per onderdeel een score gegeven. Farwick kwam hierbij als ‘winnaar’ uit de bus.

Toezicht
Een van de pluspunten in de aanbesteding van Farwick was dat zij een externe toezichthouder instellen om hun werk regelmatig/steekproefsgewijs te controleren. Hiermee stellen ze zich kwetsbaar en lerend op. Dat is iets wat wij waarderen.

Werkwijze
Farwick gaat met twee vaste teams werken; een team Noord en een team Zuid. Dit zijn twee basisteams die in de vaste wijken actief zijn. Voor bewoners dus veelal vaste gezichten. Daarnaast is er een storingsteam die waar nodig kan bijspringen. Farwick werkt onder meer met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit maakt hen een maatschappelijk betrokken organisatie.

Kwaliteit
Sint Joseph streeft naar kwaliteit, ook van het groenonderhoud. In de aanbesteding is ook aangegeven welk kwaliteitsniveau we nastreven. Dat is beeldkwaliteit B. In veel gevallen betekent het dat het niveau minimaal gelijk blijft aan wat het nu is. Dit op basis van een inventarisatie die we drie jaar geleden hebben uitgevoerd. Farwick gaat wel opnieuw inventariseren, zodat we goed weten wat de status is.

Foto boven: Sander Roosenbrand (medewerker vastgoedbeheer/contractonderhoud Sint Joseph) en Huub Vrielink (wijkbeheerder Sint Joseph)

Onder: Claudia Beumer (directeur-bestuurder Sint Joseph) en Han Farwick (directeur Farwick)

Terug naar overzicht