Jaarlijkse huurverhoging 2020

Gemiddelde maximale verhoging van 2,6%
Eind april ontvangen de huurders van Sint Joseph de brief over de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2020. De gemiddelde maximale verhoging is dit jaar 2,6% (inflatie volgend).

Crisis
De jaarlijkse huurverhoging en de maximale hoogte ervan bepaalt de overheid ieder jaar op basis van de inflatie van het jaar ervoor. Wij kiezen ervoor om, net als andere corporaties in Twente, de huurverhoging ondanks de coronacrisis wel uit te voeren. Hier leest u daar meer over. 

Maatwerk bij financiële problemen
De coronacrisis kan bij sommige huurders tot geldproblemen leiden. Voor huurders die door de coronacrisis de huur niet meer (volledig) kunnen betalen, geldt dat wij maatwerkoplossingen bieden. Huurders met financiële problemen door de crisis kunnen contact met ons opnemen: 0546 87 58 00. 

Investeren
Het doorvoeren van de inflatie volgende huurverhoging is voor ons nodig om te kunnen blijven investeren in het onderhoud van woningen en in verduurzaming van het woningbezit. Wij willen blijven investeren in de kwaliteit van de woningen, omdat dit weer ten goede komt aan het wooncomfort en de woonlasten van huurders.

Uitzonderingen
Voor huurders van een woning met een F of G energielabel, huurders van woningen die op dit moment groot onderhoud en comfortverbetering ondergaan, woningen waar de huurprijs van bevroren is en voor sociale woningen die al op of boven de streefhuur zitten, geldt dat er geen huurverhoging volgt.

Advies HuurdersAdviesRaad
Wij hebben de jaarlijkse huurverhoging besproken met de huurdersadviesraad (HAR). De HAR heeft positief geadviseerd op het voorstel met de kanttekening dat er aandacht moet zijn voor huurders die door de crisis in financiële problemen komen. Voor huurders die door de coronacrisis de huur niet meer (volledig) kunnen betalen, geldt dat wij maatwerkoplossingen bieden. De HAR heeft hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Wij nodigen huurders die de huur niet meer (volledig) kunnen betalen uit zo snel mogelijk contact op te nemen. Samen wordt naar een oplossing gezocht. 

Meer informatie en de Huurkrant 2020
Wij informeren onze huurders met een persoonlijke brief. Hierin staan de huidige kale huur, de nieuwe kale huur, het percentage van de huurverhoging en meer vermeld. In deze brief verwijzen wij huurders ook naar de Huurkrant 2020. Hierin staat meer informatie over de huurverhoging, de mogelijkheden om huurtoeslag aan te vragen en hoe huurders bezwaar kunnen maken tegen het voorstel. Bezwaar maken bij ons kan met dit formulier. Wij hebben ook een klein aantal gedrukte Huurkranten. Wilt u een exemplaar ontvangen, neemt u dan contact met ons op. 

Bekijk hier de Huurkrant 2020 online.

 

Terug naar overzicht