Jaren wachten op een huurwoning?

De NOS deed onderzoek naar de gemiddelde inschrijftijden voor het vinden van een sociale huurwoning. Landelijk heeft een woningzoekende gemiddeld een inschrijftijd van meer dan 7 jaar op het moment dat er een woning toegewezen wordt. Voor Almelo geldt dat de gemiddelde inschrijftijd 2 jaar en 1 maand is.

Zoektijd en inschrijftijd
De inschrijftijd geeft aan hoe lang iemand ingeschreven staat op het moment dat hij/zij een woning accepteert. Het zegt niet hoe lang iemand actief gezocht heeft naar een woning en gereageerd heeft op het woningaanbod. In Almelo zien we dat woningzoekenden gemiddeld 7 maanden actief zoeken en reageren voordat zij een woning vinden. Vergeleken met andere plekken in het land, is dit kort. Het aanbod sociale huurwoningen is in Almelo dan ook (vergeleken met andere gemeenten) wat hoger.

Meerdere zaken van invloed
De praktijk laat zien dat het vinden van een passende woning van meer zaken afhankelijk is dan alleen de inschrijftijd. Zo zien we dat mensen met een inschrijftijd van een aantal maanden ook een woning vinden en zien we dat voor sommige woningen een inschrijftijd van minstens 10 jaar nodig is om kans te maken op toewijzing van de woning. Hoe dat kan? Het type woning, de huurprijs, de gezinssamenstelling, het inkomen, maar ook de voorkeur voor straat of wijk zijn medebepalend voor hoe snel iemand een woning vindt.

Vraag en aanbod
We zien dat de druk op de woningmarkt toeneemt. Door de coronacrisis zagen we dat minder mensen gingen verhuizen. De sterk gestegen huizenprijzen van koopwoningen hebben ook invloed op de vraag naar sociale huurwoningen. De sterk gestegen huizenprijzen zorgen er mede voor dat starters hun wooncarrière beginnen in een sociale huurwoning, terwijl zij eerder soms een woning kochten. Dit zorgt voor meer vraag naar sociale huurwoningen. De doorstroom vanuit een sociale huurwoning naar een koopwoning neemt ook af. Hierdoor komen er minder sociale huurwoningen vrij.

Met een gemiddelde inschrijftijd van iets meer dan twee jaar en een actieve zoektijd van minder dan een jaar is het voor woningzoekenden in Almelo nog mogelijk om binnen een redelijk korte termijn een woning te vinden. In specifieke situaties bieden wij woningenzoekenden met voorrang een woning aan. Lees hier meer over de voorrangsregels die wij gebruiken. 

Woonburo Almelo
Alle sociale huurwoningen bieden de twee woningcorporaties (Beter Wonen en Sint Joseph) aan via Woonburo Almelo. Woningzoekenden schrijven zich in bij Woonburo Almelo en kunnen zo op het aanbod van de twee corporaties reageren.

Meer weten over het onderzoek van de NOS en meer cijfers zien van het sociale huurwoningaanbod in Almelo? Bekijk het nieuwsbericht en de interactieve website.