Nieuwe inkomensgrenzen 2023

Een betaalbare woning is een woning met een huurprijs die past bij het inkomen. Om te zorgen dat wonen betaalbaar is (en blijft), bieden wij u een woning aan met een huurprijs die past bij uw huishoudinkomen. In de Nieuwe Woningwet is ook vastgelegd dat woningcorporaties passend toewijzen.

Passend toewijzen in 2023
Om passend toe te wijzen, geldt uw jaarinkomen als uitgangspunt. Voor de berekening hiervan, gebruiken wij de gegevens van uw inkomensverklaring van 2022. Dit bedrag indexeren we, zodat er een actueel inkomen ontstaat.  De inkomensgrenzen en huurprijsgrenzen in de tabel hieronder geven aan welke inkomens bij welke huurprijscategorieën passen. 

Lees hier meer over passend toewijzen.