Opvang Oekraïense Vluchtelingen

Door de oorlog in Oekraïne zijn veel Oekraïners gevlucht en op zoek naar een plek waar ze veilig zijn. Er zijn veel initiatieven om vluchtelingen te helpen. Ook huurders van Sint Joseph Almelo hebben aangegeven klaar te staan om hulp of onderdak te bieden aan de Oekraïense vluchtelingen. Sint Joseph Almelo vindt dit gebaar hartverwarmend. Graag informeren wij u over het tijdelijk opvangen van Oekraïense vluchtelingen.

Hoe werkt de opvang van vluchtelingen in Nederland?
Het kabinet heeft meerdere gemeenten de opdracht gegeven om onderdak te bieden aan gevluchte Oekraïners. Deze gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht en het zoeken van geschikte opvanglocaties. Dit doet een gemeente door aan verschillende partijen te vragen om woningen beschikbaar te stellen. Deze partijen zijn bijvoorbeeld woningcorporaties, commerciële verhuurders, projectontwikkelaars en asielzoekerscentra (AZC’s).

Wat doet Sint Joseph voor de vluchtelingen uit Oekraïne?
Op dit moment zijn we in gesprek met de gemeente Almelo over de opvang van vluchtelingen. Daar waar mogelijk helpen wij en zetten wij ons in om vluchtelingen te huisvesten. Hierbij houden wij oog voor de belangen van alle woningzoekenden. Wij willen onze woningen zo eerlijk mogelijk verdelen.

Aandachtspunten en tips voor het in huis nemen van vluchtelingen
Bent u van plan onderdak aan te bieden? Wij geven u graag een paar aandachtspunten en tips mee:

  • Als gastgezin komt er veel op u af. Regel de opvang op een goede manier via Noaberschap Ukraine Twente. Hier kunt u zich aanmelden als gastgezin en vindt u belangrijke informatie.
  • We vinden het fijn als u ons informeert over uw plannen om opvang te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Dit kan door een mailtje te sturen naar info@stja.nl Vervolgens kijken we samen wat er mogelijk is.
  • Informeer uw buren over uw voornemen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.
  • U blijft verantwoordelijk voor de goede bewoning van uw woning door uzelf en uw gasten en voor het voorkomen van overlast.
  • U kunt geen onderhuurovereenkomst aangaan met de tijdelijke logees.
  • Als u de huur opzegt, kan de logee niet blijven wonen of de huurovereenkomst van u overnemen.
  • Er is nog veel onduidelijk. Langdurige opvang kan op termijn gevolgen hebben voor uw toeslagen, uitkeringen of gemeentelijke belastingen. Laat u daarom goed informeren. Dat kan onder meer op deze websites:

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne heeft geen invloed op uw toeslagen
De Belastingdienst heeft veel bewondering voor mensen die thuis vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Vangt u Oekraïense vluchtelingen op? Het is dan natuurlijk niet de bedoeling dat u daardoor minder toeslag krijgt. Daarom telt de Belastingdienst deze mensen niet mee bij uw huishouden. Neem contact met de Belastingdienst op als u toch een brief van ons krijgt over een nieuwe bewoner.

Als uw huishouden verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw toeslagen. Een nieuwe bewoner kan bijvoorbeeld worden gezien als toeslagpartner. Voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen maakt de Belastingdienst een uitzondering. Deze zien zij niet als toeslagpartner of medebewoner. De uitzondering is nog niet bij wet vastgelegd en kan dus nog wijzigen.

Krijgt u toch een brief over partnerschap of medebewoner voor de toeslagen? Neem dan contact met ons op.