Persbericht: Egbertuskerk te koop

Sint Joseph gaat de Egbertuskerk verkopen. De Voedselbank gebruikt de kerk de afgelopen tien jaar kosteloos van Sint Joseph.

Opgave

Sint Joseph werkt hard aan haar volkshuisvestelijke opgave in Almelo door middel van renovatie en verduurzaming van haar sociale huurwoningen. Hiermee wordt bijgedragen aan het verminderen van energieverbruik en het beperken van de woonlasten voor huurders.

Daarnaast richt Sint Joseph zich op het realiseren van veerkrachtige wijken.

Als maatschappelijk huisvester helpt Sint Joseph ook maatschappelijke organisaties bij huisvestingsvraagstukken. Binnen de mogelijkheden die er zijn, wordt naar passende oplossingen gezocht. Zo is de Voedselbank de afgelopen tien jaar kosteloos gehuisvest in de Egbertuskerk.

Reden

De Egbertuskerk is al jarenlang beoogd als verkoop/ontwikkel locatie. Door de focus van Sint Joseph op haar volkshuisvestelijke opgave en veerkrachtige wijken in Almelo, past het noodzakelijke onderhoud en de daarbij horende investeringen voor de Egbertuskerk niet binnen deze focus.

Sint Joseph gaat dan ook op zoek naar een andere partij die bereid is om te investeren en die het gebouw toekomstbestendig maakt.

Nieuwe locatie gezocht

Woningcorporatie Sint Joseph heeft de gebruikersverklaring van de Voedselbank inmiddels mondeling opgezegd. De afgesproken opzegtermijn is in principe één jaar. Voor de Voedselbank betekent het een zoektocht naar een nieuwe, passende locatie. Sint Joseph ondersteunt de Voedselbank in haar gesprek met de gemeente (of andere partijen) om te komen tot een passende oplossing.

Naast de opgave om het huidige grote aantal gezinnen van een wekelijks pakket te voorzien, hoopt de Voedselbank dat de nieuwe locatie mogelijkheden biedt om dit Almelose ‘vangnet’ verder te ontwikkelen en te versterken.