Ruime voldoendes op visitatierapport

In 2021 vond er een maatschappelijke visitatie plaats. De ruime voldoendes laten zien dat er begrip en waardering is voor de ingezette koers van Sint Joseph.

Iedere vier jaar
Iedere vier jaar laat een woningcorporatie zich visiteren. Het visitatierapport geeft een oordeel over de maatschappelijke prestaties van de corporatie. Wij gebruiken de visitatie om (nog) beter te worden in het uitvoeren van onze taken en werkzaamheden. In de tweede helft van 2021 voerde het onafhankelijke bureau Ecorys de visitatie bij Sint Joseph uit. Hieronder onze cijfers:

Met de blik vooruit
Met de mooie cijfers uit het visitatierapport in combinatie met de waardering en het begrip voor de ingezette koers, ligt de lat voor de toekomst hoog. We willen de koers vasthouden en waar mogelijk verbeteren. Het visitatierapport helpt ons daarbij. De aandachtspunten geven ons de mogelijkheid om onszelf verder te blijven ontwikkelen.

Organisatie ontwikkeling
De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van onze organisatie. Met nieuw elan en vol enthousiasme werken wij samen met verschillende samenwerkingspartners aan de volkshuisvestelijke opgaven in Almelo. Dat we hierbij de goede stappen zetten, zien we nu terug in het visitatierapport.

Samenwerken
Onszelf verder blijven ontwikkelen doen we graag samen met onze huurders, collega corporaties, de gemeente en verschillende samenwerkingspartners op het gebied van onder andere bouw, zorg en welzijn.

Samen werken wij graag verder aan prettig, betaalbaar en duurzaam wonen in veerkrachtige Almelose wijken!