Samenwerken aan wonen in 2021

In 2021 werkten wij, samen met Beter Wonen en andere partners, aan prettig en betaalbaar wonen in de gemeente Almelo. In ons jaarverslag ziet u terug wat we gedaan hebben, hoe we met ons geld zijn omgegaan en meer.

Het jaar 2021 in beeld
Samen met Beter Wonen hebben we een verkort overzicht gemaakt. In dit overzicht ziet u wat we in 2021 hebben gedaan en wat we dit jaar nog gaan doen. Bekijk het overzicht hier.

Tevreden
De huurders van Beter Wonen en Sint Joseph zijn over het algemeen tevreden over onze dienstverlening. Met een gemiddeld cijfer van een 7,4 mogen ook wij best tevreden zijn. Natuurlijk is er altijd ruimte om te verbeteren. Dat is ook waar we aan blijven werken.

Meer woningzoekenden
In het overzicht staat dat er vorig jaar 3.889 actief woningzoekenden waren. Dit zijn ingeschreven woningzoekenden die actief op woningen reageren. In 2020 waren er 3.432 actief woningzoekenden. We zien dat de slaagkans op een woning afneemt en dat mensen gemiddeld langer staan ingeschreven op het moment dat ze een woning toegewezen krijgen. Dit past in het landelijke beeld dat de druk op de woningmarkt toeneemt.

Onderhoud en verduurzaming
We blijven werken aan de kwaliteit van de woningen. In 2021 waren beide corporaties op verschillende plekken bezig met (groot) onderhoud en verduurzaming van woningen en woongebouwen. Veiligheid is een belangrijk onderdeel bij werkzaamheden. Om de brandveiligheid te verbeteren, plaatsten we in 2021 samen zo'n 6.600 rookmelders en honderden nieuwe keukens. Voor 1 juli dit jaar zijn bijna alle woningen van Beter Wonen en Sint Joseph voorzien van rookmelders. De woningen waar we nu onderhoud uitvoeren volgen iets later (Sluitersveldssingel, Europaflat).

Samen voor de stad
In 2022 blijven we aandacht besteden aan betaalbaar, fijn en veilig wonen voor onze huurders. Dit doen we samen met onze partners, zoals de gemeente, maatschappelijke organisaties en de huurdersorganisaties.

Ons volledige jaarverslag vindt u hier.