Sint Joseph presenteert nieuw ondernemingsplan

 

Investeren in kwaliteit
Kwaliteit van woningen speerpunt nieuw ondernemingsplan
Het nieuwe ondernemingsplan van woningstichting Sint Joseph zet in op het verhogen van de kwaliteit van woningen en de woonomgeving. Dit doet de woningstichting niet alleen, maar samen met huurders, de gemeente Almelo, collega corporatie Beter Wonen en andere samenwerkingspartners.

Kwaliteit
Een groot deel van het bestaande woningaanbod van Sint Joseph krijgt de komende vier jaar een onderhoudsimpuls. De woningstichting wil in de komende vier jaar 200 woningen renoveren, 72 woningen slopen en 100 woningen nieuw bouwen. Naast de investeringen in de woningen, wil de woningstichting tijd en geld besteden aan de woonomgeving. Schoon, heel en veilig zijn daarbij de uitgangspunten.

Samen
Het ondernemingsplan is tot stand gekomen met de inbreng van huurders, medewerkers, raad van commissarissen en verschillende samenwerkingspartners (waaronder de gemeente Almelo, Beter Wonen en zorg- en welzijnsorganisaties). Voor de uitvoering van het ondernemingsplan speelt samenwerking een belangrijke rol. Sint Joseph zet daarom in om de kwaliteit van samenwerkingen te vergroten. Meer contact met de huurders (huisbezoeken), nieuwe vormen van participatie en samenwerken met wijkbewoners, zorg- en welzijnsorganisaties om de leefomgeving prettig te houden/maken.

Investeren
Sint Joseph staat midden in de Almelose samenleving en richt haar blik niet alleen op de huidige samenleving, maar ook op die van de toekomst. Dat vraagt de komende vier jaar om investeringen in de bestaande woningvoorraad en in de organisatie. Dit betekent ook dat de woningstichting de grenzen op moet zoeken van de financiële mogelijkheden. Nu investeren om waarde op de langere termijn toe te voegen.

Ondernemingsplan lezen of bekijken
‘Samen voor de stad!’, dat is waar Sint Joseph zich voor in blijft zetten. Het ondernemingsplan is hier terug te lezen. Liever beeld en geluid erbij? Bekijk dan het animatiefilmpje. 

 

Terug naar overzicht