Sint Joseph verkoopt 64 woningen aan Beter Wonen

Sint Joseph verkoopt 64 woningen in de Gerard Doustraat aan Beter Wonen. Vanaf 1 oktober aanstaande is Beter Wonen de nieuwe eigenaar van de woningen aan de Gerard Doustraat 74 t/m 200. Beter Wonen is van plan om de woningen grootschalig te renoveren en geschikt te maken voor ouderen. Dit betekent dat Sint Joseph en Beter Wonen de huidige bewoners actief ondersteunen bij het vinden van een andere, passende woning.

Reden voor de overname
Sint Joseph en Beter Wonen zijn al langer in gesprek om de woningen en leefbaarheid in de Gerard Doustraat te verbeteren. Beter Wonen heeft hierin al de nodige stappen gezet door meerdere woningen op te knappen. De 64 woningen in de Gerard Doustraat vragen ook om verbeteringen. Voor Sint Joseph is het op korte termijn niet mogelijk om deze woningen te renoveren. Wij hebben meerdere andere projecten op de planning staan, waardoor er onvoldoende financiële middelen en mensen beschikbaar zijn om ook deze 64 woningen op te knappen. De woningen verkopen aan Beter Wonen is een logische keuze. Beter Wonen heeft meer woningen in de Gerard Doustraat en relatief veel bezit in de wijk Ossenkoppelerhoek. Bovendien is het goed dat deze woningen behouden blijven binnen de sociale huursector. Dit is in het belang van de stad en de buurt.

Grootschalige renovatie van de woningen
Beter Wonen is van plan om de woningen grootschalig te renoveren en geschikt te maken voor ouderen. De plannen voor de grootschalige renovatie werkt Beter Wonen de komende maanden verder uit. Wel is bekend dat de werkzaamheden zo groot zijn dat huidige bewoners moeten verhuizen. Hierover zijn de bewoners inmiddels geïnformeerd per brief. Ook leggen medewerkers van Sint Joseph en Beter Wonen huisbezoeken af om vragen van bewoners te beantwoorden en extra uitleg te geven.

Een passende woning vinden
In het voorjaar van 2022 verwachten Sint Joseph en Beter Wonen te starten met het uithuizen van huurders. Sint Joseph en Beter Wonen bieden huurders goede en persoonlijke ondersteuning bij het vinden van een fijne en passende woning. Het doel is dat huurders zo snel mogelijk een vergelijkbare woning vinden. Beter Wonen maakt hierover, als nieuwe verhuurder van de woningen, afspraken met de bewoners. Hierbij wil Beter Wonen ook graag de ideeën van een afvaardiging van bewoners gebruiken.