Sint Joseph voert jaarlijkse huuraanpassing door

Maximale verhoging van 2,3%
Eind april ontvangen de huurders van Sint Joseph de brief over de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli 2022. Na een jaar van huurbevriezing is het weer toegestaan om de maandelijkse huurprijzen aan te passen. De maximale verhoging is dit jaar 2,3% (inflatievolgend)

Einde huurbevriezing
De jaarlijkse huuraanpassing en de maximale hoogte ervan bepaalt de overheid ieder jaar op basis van de inflatie van het jaar ervoor. Sint Joseph kiest er, net als andere corporaties in Twente, voor om de huurverhoging dit jaar wel weer uit te voeren. Vorig jaar zijn landelijk de huren bevroren als gevolg van de coronacrisis. Deze huurbevriezing moest eraan bijdragen dat huurders geen of minder geldproblemen kregen.

Investeren
Het doorvoeren van de inflatievolgende huuraanpassing is voor de woningstichting nodig om te kunnen blijven investeren in het onderhoud van woningen en in verduurzaming van het woningbezit. Sint Joseph wil blijven investeren in de kwaliteit van haar woningen, omdat dit weer ten goede komt aan het wooncomfort en de woonlasten van huurders.

Uitzonderingen
Een groot deel van de huurders ontvangt een huurprijsaanpassing van +2,3%. Voor huurders van een woning met een F- of G-energielabel, woningen waar de huurprijs van bevroren is en voor sociale woningen die al op of boven de streefhuur zitten, geldt dat er geen huurverhoging volgt.

Advies HuurdersAdviesRaad (HAR)
Sint Joseph heeft de jaarlijkse huuraanpassing besproken met de huurdersadviesraad (HAR). De HAR heeft positief geadviseerd op het voorstel. Huurders die door de huuraanpassing of door andere oorzaken in financiële nood komen, nodigt Sint Joseph uit om zo snel mogelijk contact op te nemen. De verhuurder zoekt samen met de huurder naar passende oplossingen.

Informeren
Sint Joseph informeert al haar bewoners met een persoonlijke brief. In deze brief verwijst de woningstichting huurders naar de Huurkrant 2022. Hierin staat meer informatie over de huuraanpassing, de mogelijkheid om bezwaar te maken en over de mogelijkheden om huurtoeslag aan te vragen.

Aedes
In dit nieuwsbericht op de website van brancheorganisatie Aedes leest u meer over de jaarlijkse huurverhoging en waarom corporaties de huren aanpassen.