Start onderhoud en comfortverbetering 80 woningen Havezathe Almelo

Sint Joseph werkt aan de kwaliteit van haar woningen

Deze week zijn wij gestart met de onderhoudswerkzaamheden van de 80 woningen aan de Havezathe in Almelo. Onderhoud is nodig om zo de technische kwaliteit van de woning goed te houden en het comfort te garanderen. Sint Joseph voert de werkzaamheden uit in samenwerking met ontwikkelende bouwer Dura Vermeer Bouw Hengelo.

Verduurzaming en onderhoudswerkzaamheden
De woningen worden verduurzaamd door gevels, vloeren, daken en ramen te isoleren. Daarnaast worden badkamers en keukens vervangen, ventilatiesystemen gereinigd, asbest verwijderd en brandveiligheidsmaatregelen uitgevoerd. Voor de bewoners van de Havezatheflat in Almelo is dit een greep uit de werkzaamheden die vanaf begin september plaatsvinden.

De onderhoudswerkzaamheden combineert Sint Joseph met verschillende werkzaamheden die zorgen voor meer comfort en bijdragen aan energiebesparing.

In gesprek met bewoners
De werkzaamheden zijn vooraf besproken met een groep bewoners. Alle bewoners is gevraagd om aan te geven wat volgens hen nodig is om uit te voeren aan onderhoud. Deze wensen zijn grotendeels meegenomen in de plannen.

Instemming huurders
Voor de comfortmaatregelen geldt dat minimaal 70% van de bewoners moest instemmen met deze werkzaamheden en de bijkomende maandelijkse huurverhoging. Met 100% ja-stemmers is het duidelijk dat de bewoners zich kunnen vinden in de werkzaamheden.

Samen werken
Dura Vermeer Bouw Hengelo is de ontwikkelende bouwer die de werkzaamheden in opdracht van Sint Joseph uitvoert. De werkzaamheden starten vanaf begin september. Voor de start van de werkzaamheden aan de woningen krijgen bewoners de gelegenheid om overbodige spullen af te voeren. Dura Vermeer Bouw Hengelo en Sint Joseph plaatsen een container en voeren de overbodige spullen af. De eerste opruimdag leverde al ruim 30 m3 aan spullen op. De verwachting is dat alle werkzaamheden voor de bouwvakantie 2022 zijn afgerond.