Toeslagen stuurt eerste brieven aan mensen met betaalachterstand

Vanaf 20 april 2022 stuurt Toeslagen brieven aan mensen die te veel toeslag hebben ontvangen én die dit bedrag nog niet hebben terugbetaald. Het gaat hierbij om huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. In de brief staat hoeveel toeslag ze nog moeten terugbetalen. En dat Toeslagen hen hierbij wil helpen. Bijvoorbeeld met een betalingsvoorstel om het bedrag in 24 maanden terug te betalen.

Tijdelijk niet herinnerd
Door de coronacrisis heeft Toeslagen afgelopen jaren mensen met een betaalachterstand daar tijdelijk niet aan herinnerd. Ze kregen wel een brief dat zij geld moesten terugbetalen en hoeveel. Maar als ze dat niet deden, stuurde Toeslagen geen herinnering, aanmaning of dwangbevel meer. Dit om te voorkomen dat mensen verder in financiële problemen zouden komen.

Terugbetalen in 24 maanden
Moet u alleen nog vanaf 2020 of later toeslag terugbetalen? Dan ontvangt u tussen nu en juni 2022 een brief met hoeveel geld u terug moet betalen. Ongeveer vier weken na de eerste brief ontvangt u een tweede brief met een betalingsvoorstel. Hierin staat hoe u het openstaande bedrag in 24 maanden kunt terugbetalen. Betaalt u liever in één keer? Dat kan ook. Moest u in 2019 of eerder al toeslag terugbetalen? En hebt u dat nog niet gedaan? Dan krijgt u later een brief.

Sommige mensen betalen al elke maand toeslag terug via een betalingsregeling. Zij krijgen deze brief niet. Voor hen verandert er niets. Mensen die zich hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) als gedupeerde ouder ontvangen deze brief ook niet.

Hulp staat klaar
Verwacht u dat het niet lukt om het bedrag in 24 maanden terug te betalen? Dan kunt u nu al een betalingsregeling aanvragen die beter past bij uw situatie. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/teveelontvangen.

Vragen?
Bel dan gratis naar de BelastingTelefoon op 0800 – 0543. Zo kunt u samen zoeken naar een oplossing, zodat u terugbetaalt op de manier die bij uw situatie past.