Wat is jouw kijk op de wijk? Doe mee mee met het onderzoek!

Woningcorporaties Beter Wonen en Sint Joseph en de gemeente Almelo beschikken over veel cijfers over de wijken en beide Almelose dorpen. Maar hoe beleven inwoners hun wijk? Dat willen we graag weten.

Hoe zien inwoners hun wijk? Kijken bewoners naar elkaar om? Is er voldoende te doen voor de jeugd? Zouden inwoners er nooit meer weg willen of liever gisteren nog verhuizen? Allerlei vragen waarop de corporaties en de gemeente graag een reactie krijgen van inwoners zelf. Om daarmee waar nodig buurten en wijken te verbeteren, samen mét de bewoners en andere organisaties. Meedoen met het onderzoek is makkelijk en kan via www.jouwkijkopdewijk.nl.

Samen
Tot nu toe verzamelden de drie organisaties zelf de nodige data. Onder meer via het Wijkkompas van Kennispunt Twente en zogenaamde veerkrachtkaarten van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Ook gesprekken met strategische partners leverden veel informatie op. Het gaat hier vooral om cijfers en de ervaringen van professionals. Om een beter beeld te krijgen van hoe bewoners hun wijk/buurt ervaren, zetten de organisaties nu Almelo-breed een enquête uit. Met dit (online) onderzoek willen de drie organisaties de wijkbeelden nog scherper krijgen.

Meedoen is makkelijk
Meedoen is makkelijk en kan geheel anoniem. Op de website www.jouwkijkopdewijk.nl staan 14 vragen. Bewoners selecteren aan het begin van de vragenlijst de wijk waarin zij wonen. Daarna volgen de vragen en kunnen inwoners per vraag via een digitaal schuifje aangeven hoe zij ergens over denken. Voelen ze zich eenzaam of zijn er genoeg familieleden, vrienden en mensen in de buurt? Hebben mensen in de straat bijna nooit of juist veel contact met elkaar? De vragen gaan onder meer over veiligheid, de woonomgeving, vrijwilligerswerk en diversiteit. Inwoners kunnen ook aangeven wat volgens hen aandacht verdient in hun wijk. Meedoen kan tot begin februari. Daarna werken de samenwerkende organisaties de resultaten per wijk uit. Begin maart moeten de wijkanalyses klaar zijn.