Wie is uw Beste Buur?

Vijfde editie van de Beste Buur Bokaal op 24 september 2022
Dit jaar vindt de vijfde editie van de Beste Buur Bokaal in de gemeente Almelo plaats. Inwoners kunnen hun ‘Beste Buur’ tot 15 augustus nomineren voor deze titel. De Beste Buur Bokaal is bedoeld om aandacht te vragen voor stille krachten in buurten en wijken; mensen die altijd voor anderen klaarstaan. De winnaar wordt bekendgemaakt op Nationale Burendag: zaterdag 24 september.

Nomineren
Vanaf vandaag kunnen inwoners van de gemeente Almelo een buurman of –vrouw voordragen via de website www.bestebuurbokaal.nl/almelo. Dit kan tot 15 augustus. Het mag gaan om een directe buur, maar ook om iemand die verderop woont, maar wel veel betekent voor de buurt/wijk. Wilt u iemand in het zonnetje zetten? Nomineer hem/haar voor 15 augustus. Vergeet dan niet om uit te leggen waarom deze persoon zo’n goede buur is.

Jury
Een onafhankelijke jury gebruikt de toelichtingen om de winnaar te bepalen. Vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties SHBW en de HAR en een wijkondersteuner van Avedan zitten in de jury. De jury kijkt uit naar mooie voorbeelden van noaberschap in Almelo.

Gezamenlijk initiatief
De Beste Buur Bokaal is een gezamenlijk initiatief van Beter Wonen, Sint Joseph, de huurdersorganisaties SHBW en HAR. Ook de gemeente Almelo en welzijnsorganisatie Avedan zijn betrokken. Alle partijen erkennen het belang van noaberschap en een sociaal en veilig leefklimaat. Dit draagt bij aan het langer thuis kunnen wonen, vermindert eenzaamheid en vergroot het woongeluk. Mensen die noaberschap uitdragen en zich inzetten voor een fijn leefklimaat, verdienen waardering. Deze waardering uiten de initiatiefnemers met het uitreiken van de Beste Buur Bokaal.

Alle 14 Twentse gemeenten doen mee
De Beste Buur Bokaal wordt ook in andere Twentse gemeenten georganiseerd. Alle Twentse woningcorporaties in de 14 gemeenten doen mee aan dit initiatief, en in elke gemeente wordt een eigen ‘Beste Buur’ gekozen. De winnaar van de Beste Buur Bokaal ontvangt een mooie prijs en wordt echt even in het zonnetje gezet. In Almelo ontvangen alle genomineerden een attentie. Geef dus snel uw ‘Beste Buur’ op via www.bestebuurbokaal.nl.