uw huurovereenkomst

Als u een woning of andere ruimte van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. In de huurovereenkomst staat onder andere vermeld het adres van het gehuurde, de namen van de huurders, de huurprijs en het moment van de huurbetaling. Aan de huurovereenkomst is het Huurreglement woonruimte verbonden met daarin de rechten en plichten die gelden voor u als huurder en voor Sint Joseph als verhuurder.

Veel gevraagd over uw huurovereenkomst

Waar vind ik de algemene voorwaarden die bij mijn huurovereenkomst horen?

Algemeen

Wanneer u wordt uitgenodigd om het huurcontract te ondertekenen ontvangt u van ons het 'Huurreglement woonruimte'. Hierin staan uw rechten en plichten die gelden voor u als huurder en voor Sint Joseph als verhuurder.

Voor welke termijn geldt een huurovereenkomst?

Algemeen

De huurovereenkomst sluit u af voor onbepaalde tijd met een minimale huurperiode van één jaar. Daarna geldt een opzegtermijn van een maand.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet duurzaam. Er is één uitzondering waarbij een kind medehuurder kan worden: het kind is 35 jaar of ouder, heeft altijd onafgebroken bij zijn/haar ouder(s)  ingewoond en blijft dat ook in de toekomst doen. U kunt dit aantonen met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) met woonverleden en een verklaring waaruit blijkt waarom de relatie duurzaam en op de toekomst gericht is. Geldt deze uitzondering voor u? U kunt de aanvraag doen via het formulier verzoek medehuurderschap

Mag ik huisdieren houden?

Algemeen

In artikel 6.9 van het huurreglement staat het volgende over het houden van huisdieren: 

Het houden van huisdieren door huurder is toegestaan, als dit geen overlast of hinder veroorzaakt. Uitwerpselen moeten in dit geval meteen worden opgeruimd dus mogen niet in de tuin blijven liggen, dit geld uiteraard ook voor het balkon dit zijn geen uitlaatplaatsen. Bij het veroorzaken van overlast of hinder mag Sint Joseph verwijdering van huisdieren eisen.

De gemeente inspecteur kan hier tevens voor worden ingeschakeld.

 

De huurprijs van de woning van mijn buren is lager dan die van mij. Hoe kan dat?

Algemeen

Dat kan te maken hebben met verschillende zaken. Bijvoorbeeld omdat uw buren langer dan u in de woning wonen. Als uw buren gaan verhuizen, wordt voor die woning een nieuwe huurprijs bepaald. Het kan ook zijn dat in uw woning aanpassingen zijn gedaan, die uw buren niet hebben. Bijvoorbeeld een vaste trap naar zolder of dubbel glas. 

Woningcorporaties zijn gebonden aan wet- en regelgeving. De wetgeving verandert regelmatig. Als corporatie moeten wij hierin meebewegen. Binnen deze regelgeving passen wij ieder jaar ons huurbeleid en onze streefhuren aan. Soms wordt de huur hoger, soms lager. De nieuwe streefhuur geldt alleen voor nieuwe huurders. Het kan dus zijn dat het ene jaar een andere streefhuur geldt dan het andere jaar. Het belangrijkste is dat ons houden aan het woningwaarderingsstelsel. Dit is een puntensysteem dat de kwaliteit van de woning weer geeft. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Zolang wij onder de maximale huurprijs blijven zijn wij vrij om de huurprijs te bepalen.

Ik ben langer dan twee maanden niet in mijn woning. Moet ik Sint Joseph dit laten weten?

Algemeen

Nee, dat hoeft niet. Het is wel verstandig uw buren hierover te informeren zodat zij weten waar u bereikbaar bent in het geval van calamiteiten.

Ik gebruik mijn huurwoning als tweede woning en heb mijn hoofdverblijf ergens anders. Mag dat?

Algemeen

Nee, dit mag niet. Het hoofdverblijf hoort uw gehuurde woning te zijn. Op dit adres hoort u ook geregistreerd te staan bij de gemeente Almelo.

Mag ik een bedrijf starten in mijn woning?

Algemeen

Hiervoor heeft u toestemming van uw gemeente en van ons nodig. Vraag eerst toestemming aan bij de Gemeente Almelo. Beoefent u een vrij beroep? Dan mag u in de meeste gevallen starten met een bedrijf aan huis. Een vrij beroep is bijvoorbeeld: een architect, advocaat, huisarts, kunstenaar of accountant

Over het algemeen geldt dat uw huis een woonkarakter moet  houden. Dat betekent dat:

-       u niet meer dan 1/3 van uw woning gebruikt voor uw bedrijf

-       u met uw bedrijf geen overlast veroorzaakt voor uw buren

-       u geen reclame maakt op uw huis

-       uw bedrijf een kantoorfunctie heeft

-       er geen personeel werkt vanuit uw huis.

Heeft u toestemming van de gemeente Almelo? Vraag dan ook bij ons toestemming aan via een e-mail of brief. Laat ons weten wat voor bedrijf u wil starten en wat de werkzaamheden zijn. Stuur ook de toestemming van de gemeente mee. Wij toetsen uw verzoek op onder andere de onderstaande punten:

-       Degene die het bedrijf uitoefent woont zelf in de woning.

-       Er werkt geen ander personeel.

-       Er is geen bouwvergunning nodig.

-       U ontvangt geen, of zeer beperkt, klanten aan huis.

-       Er mag geen sprake zijn van toename van verkeer in uw straat.

-       U veroorzaakt met uw bedrijf geen overlast voor omwonenden.

 

Meer informatie vindt u op:

https://www.almelo.nl/bedrijf-starten-vestigen

https://www.almelo.nl/kinderopvang-starten

https://ondernemersplein.kvk.nl/bedrijf-aan-huis-starten/

 

Kan ik de gegevens van een huurder bij jullie opvragen?

Algemeen

Nee, in verband met de privacy verstrekken wij geen gegevens van andere huurders.

Kan ik een plattegrond van mijn huurwoning krijgen?

Algemeen

Ja, dat dat kan. U kunt ons bellen of mailen, dan sturen wij u die toe. De afmetingen op een plattegrond kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Meet u zelf de woning na voor u gordijnen, vloerbedekking en andere zaken bestelt.

Kan ik een kopie van mijn huurovereenkomst krijgen?

Algemeen

Ja, dat kan. U kunt ons hiervoor bellen (0546-875800) of ons contactformulier invullen.

Ik ben in het huwelijk getreden en wil de naam op mijn huurovereenkomst graag veranderen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

De naam op de huurovereenkomst kan alleen gewijzigd worden na een Koninklijk Besluit of huwelijk. U kunt de naamswijziging aanvragen via het contactformulier. Stuur een kopie (of foto) van het Koninklijk Besluit of trouwboekje mee.

Mijn partner is overleden, de naam op het contract moet gewijzigd worden. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Wijzigt uw woonsituatie? Uw rechten en plichten kunnen daardoor namelijk veranderen. Er zijn wijzigingen waarvoor u toestemming nodig heeft van Sint Joseph. Er zijn ook wijzigingen waarbij het volstaat als u het voor kennisgeving aan ons doorgeeft. Geef een wijziging in uw woonsituatie daarom altijd aan ons door. Hiervoor kunt het formulier invullen.

Ik heb nog extra mutatiewerkzaamheden te melden. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Hiervoor kan u telefonisch contact opnemen met Sint Joseph, of u kunt via de website een reparatievezoek indienen.

Welke soorten huurovereenkomsten zijn er?

Algemeen

De verschillende soorten huurovereenkomsten met de bijbehorende huur- en huurprijsbescherming vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wat kan ik doen wanneer de woning gebreken heeft?

Algemeen

Welke kosten voor u zijn en welke voor de verhuurder leest u op de website van de Rijksoverheid.