Verandering woonsituatie

Verandert er iets in uw woonsituatiet? Dan kunnen uw rechten en plichten veranderen. Voor bepaalde veranderingen heeft u toestemming nodig van Sint Joseph, voor bepaalde veranderingen ook niet. Als er iets verandert in uw woonsituatie, laat dit dan altijd aan ons weten. 

Veel gevraagd over Verandering woonsituatie

Er komt iemand bij mij wonen. Moet ik dat doorgeven aan Sint Joseph?

Algemeen

Ja, u moet dit melden bij Sint Joseph. Zelfs als het maar tijdelijk is dat iemand bij u komt wonen. U kunt dit regelen met het 'Verzoek tot Inwoning'-formulier. Belangrijk om te weten is dat de persoon die tijdelijk bij u intrekt, geen rechten heeft op het huurcontract. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw huis en alles wat daar gebeurt.

Heeft het gevolgen voor mijn huurtoeslag als er iemand bij mij woont?

Algemeen

Ja, als er meer mensen op uw adres wonen of als er extra inkomsten zijn, kan dat invloed hebben op uw huurtoeslag. U kunt dit nakijken en doorgeven op de website van de Belastingdienst.

Ik woon bij iemand in. Als deze persoon weggaat of overlijdt, kan ik dan de huurder worden als ik toestemming heb om hier te wonen?

Algemeen

Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven. Het is dus ook niet mogelijk de huurovereenkomst op uw naam te laten overschrijven en hoofdbewoner te worden.

De persoon die bij mij inwoont verlaat de woning. Moet ik Sint Joseph hierover informeren?

Algemeen

Ja, dat wil Sint Joseph graag weten.

Als die persoon samen met u het huurcontract heeft, vul dan het formulier voor deelopzegging in. . Als de vertrekkende persoon alleen als medebewoner staat geregistreerd (en niet als contractant), geef het dan aan ons door via het  contactformulier.

Wij zijn getrouwd/hebben geregistreerd partnerschap en gaan uit elkaar. Wie mag blijven wonen?

Algemeen

Als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, zijn jullie samen huurders van het huis. Als jullie hebben besloten wie er in het huis blijft wonen, laat het ons dan weten met het formulier Deelopzegging. Als jullie er niet samen uitkomen, beslist de rechter wie van jullie in het huis mag blijven. In dat geval kun je het vonnis van de rechter meesturen met de Deelopzegging.

Mag ik mijn woning aan iemand verhuren?

Algemeen

Het onderverhuren van uw woning van Sint Joseph is niet toegestaan. Dit doen we om te weten wie er in de woning verblijft, zowel voor veiligheidsredenen als om de huurovereenkomst te handhaven. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot juridische stappen, inclusief beëindiging van uw huurcontract.