verandering woonsituatie

Wijzigt uw woonsituatie? Uw rechten en plichten kunnen daardoor namelijk veranderen. Er zijn wijzigingen waarvoor u toestemming nodig heeft van Sint Joseph. Er zijn ook wijzigingen waarbij het volstaat als u het voor kennisgeving aan ons doorgeeft. Geef een wijziging in uw woonsituatie daarom altijd aan ons door. 

Veel gevraagd over verandering woonsituatie

Er komt iemand bij mij inwonen. Wil Sint Joseph dat weten?

Algemeen

Ja, wij willen dat graag weten, ook als het om tijdelijke inwoning gaat. U kunt uw aanvraag doen via het formulier Verzoek tot inwoning. De persoon die bij u komt inwonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in de woning gebeurt. 

Is inwoning van invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, het aantal personen en daardoor mogelijk extra inkomsten op uw adres kunnen van invloed zijn op uw huurtoeslag. U kunt dit controleren en doorgeven op de website van de Belastingdienst.

Ik heb toestemming voor inwoning. Kan ik huurder worden als de hoofdbewoner vertrekt of overlijdt?

Algemeen

Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven. Het is dus ook niet mogelijk de hurovereenkomst op uw naam te laten overschrijven en hoofdbewoner te worden.

De persoon die bij mij inwoont verlaat de woning. Moet ik Sint Joseph hierover informeren?

Algemeen

Ja, dat wil Sint Joseph graag weten.

Indien deze persoon ook als medecontractant geregistreerd staat dient u het formulier deelopzegging te gebruiken. Als de persoon die de woning gaat verlaten als medehuurder (dus geen contractant) geregistreerd staat kunt u ons informeren via het contactformulier.

Wij zijn getrouwd / hebben geregistreerd partnerschap en gaan uit elkaar. Wie mag blijven wonen?

Algemeen

Door uw huwelijk of uw geregistreerd parnerschap bent u samen huurder van de woning. Als u heeft afgesproken wie in de woning blijft wonen dan ontvangen we graag bericht van u via het formulier Deelopzegging. Komt u er samen niet uit dan bepaalt de rechter wie van u in de woning mag blijven wonen. In dat geval kunt u het vonnis van de rechter meesturen met de Deelopzegging.

Mag ik mijn woning onderverhuren?

Algemeen

Het doorverhuren van de woning aan anderen noemen we onderverhuur. Dit staat Sint Joseph niet toe en kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst.