de Vereniging van Eigenaren

Woont u in een appartementencomplex met koopwoningen en huurwoningen of een gebouw met op de begane grond verschillende winkels en daarboven (huur)woningen? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In een VvE maken de gezamenlijke eigenaren afspraken over het onderhoud aan de algemene ruimten. Bijvoorbeeld aan daken, gangen, galerijen, hallen, liften en groenvoorziening. Sint Joseph is als eigenaar van een aantal huurwoningen in appartementencomplexen automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren.

Veel gevraagd over de Vereniging van Eigenaren

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doet Sint Joseph als eigenaar van de huurwoningen?

Als eigenaar van de huurappartementen houden wij ons aan de regels zoals die gelden binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE). Zo zijn wij en de overige eigenaren wettelijk verplicht samen besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bijvoorbeeld het schilderwerk en het onderhoud van het dak, de lift en de buitendeuren. In de jaarlijkse ledenvergadering stemmen de leden over voorstellen voor aanpassingen aan het gebouw. Heeft u een aanvraag voor een aanpassing aan het gebouw (buiten uw eigen appartement), bijvoorbeeld in verband met uw lichamelijke beperking. Of u wilt graag zonwering of zonnepanelen op het dak? Dan kunt u ons dit laten weten, zodat wij uw voorstellen kunnen inbrengen in de jaarlijkse vergadering van de VvE waar deze worden goedgekeurd en besloten. Sint Joseph is aanwezig bij deze vergadering of wij brengen onze stem uit via een volmacht. De invloed die wij hebben in de Vereniging van Eigenaren is afhankelijk van het aantal appartementen waarvan wij eigenaar zijn.

Hoe kan ik een voorstel of opmerking over mijn appartementencomplex melden bij de Vereniging van Eigenaren?

Sint Joseph is als eigenaar van uw huurwoning automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. U kunt uw voorstel of opmerking aan ons doorgeven via het contactformulier op onze website of dit via uw bewonerscommissie melden. Sint Joseph bekijkt of uw voorstel wenselijk en haalbaar is. Is dat het geval? Dan wordt uw voorstel ingebracht tijdens de vergadering van de Vereniging van Eigenaren. 

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren?

In een huishoudelijk reglement staan onder meer afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw waarin u woont. Normen over gedrag van bewoners en overlast en hoe storingen te melden. Sint Joseph zorgt ervoor dat u een huishoudelijk reglement krijgt als u een appartement huurt in een woongebouw waarin de Vereniging van Eigenaren deze uitgeeft.

Ik woon in een appartementencomplex met een Vereniging van Eigenaren. Wat is een VvE?

De Vereniging van Eigenaren behartigt de belangen van alle eigenaren (kopers) van de appartementen in een appartementencomplex. Ze beheert de gemeenschappelijke zaken, financiën en gedeelten (zoals daken, gangen, hallen, liften) van het gebouw. Sint Joseph is als eigenaar van een aantal huurwoningen in uw appartementencomplex automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren.