Klacht Dienstverlening

Als huurder mag u van ons goede service verwachten. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw verzoek of klacht hebben behandeld. Is dat het geval? Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op om dit bespreekbaar te maken. Komt u er samen met ons niet uit? Dan kunt u een klacht indienen over onze dienstverlening. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig en proberen deze alsnog samen met u op te lossen. Bent u het niet eens met de aangedragen oplossing, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o.

Is uw klacht na behandeling in deze klachtencommissie volgens u niet juist afgehandeld, dan kunt u terecht bij de Huurcommissie of de Commissie Governancecode.

Wilt u gelijk een klacht indienen? Klik dan hier.

Veel gevraagd over Klacht Dienstverlening

Hoe kan ik een klacht indienen?

Algemeen

Het indienen van een klacht kan op verschillende manieren. Dit is afhankelijk van de soort klacht.

Een klacht die bedoeld is als reparatieverzoek kan worden ingediend via de button 'Reparatieverzoek indienen' op de homepage van onze website.

Als u een klacht heeft omdat u (geluids)overlast ervaart dan kan deze worden ingediend via de button 'Overlastmelding maken' op de homepage van onze website.

Een klacht over onze dienstverlening kan ingediend worden via een 'klacht dienstverlening'.

Voor alle overige meldingen kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Ik heb een klacht ingediend bij de klachtencommissie. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

De procedure klachtenbehandeling neemt ongeveer zes weken in beslag. U vindt de procedure op de website van Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o.