Passend toewijzen

Bij Sint Joseph willen we dat uw woning betaalbaar blijft, zodat u geen financiële problemen krijgt. We kijken naar uw (gezamenlijke) jaarinkomen om ervoor te zorgen dat de huurprijs van de woning past bij wat u kunt betalen. We gebruiken hiervoor de gegevens van uw IBRI-formulier.

Dit doen we om ervoor te zorgen dat u in een huis kunt wonen dat past bij uw budget. U kunt meer informatie vinden over 'passend toewijzen' op de website van WoningHuren.nl. Daar staan ook handige tips om ervoor te zorgen dat uw nieuwe thuis niet alleen aan uw wensen voldoet, maar ook financieel goed te doen is. Uw comfort en tevredenheid zijn voor ons belangrijk.

Veel gevraagd over Passend toewijzen

Wat is passend toewijzen?

Algemeen

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dat betekent dat Sint Joseph al haar sociale huurwoningen moet verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen. 

Op WoningHuren.nl vindt u de inkomenstabel van Sint Joseph en de andere 12 woningcorporaties. 

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Als u op zoek bent naar een woning, dan komt u mogelijk niet in aanmerking voor elke huurwoning. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van u en alle meeverhuizende personen, kinderen niet meegerekend. Dit noemen wij verzamelinkomen. We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Meer hierover leest u op WoningHuren.nl

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning?

Algemeen

Inkomenstabel 2024

Wij vinden het belangrijk dat jij een woning vindt die past bij jouw inkomen. Daarom gebruiken wij de regel van 'passend toewijzen'. Dit betekent dat jouw inkomen en huishoudgrootte moeten passen bij de regels voor de huurprijs van de woning. Hierdoor is het niet mogelijk om op alle woningen te reageren. Meer informatie vind je op de website van WoningHuren.nl.

Ik huur een woning van jullie. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Voor u verandert er niets. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen.Gaat u op zoek naar een andere woning, dan krijgt u te maken met passend toewijzen.