Jaarverslagen

Ieder jaar leggen we in een jaarverslag vast hoe we ons geld dag jaar besteed hebben, welke activiteiten/projecten we hebben uitgevoerd, hoeveel woningen we verhuuurd hebben en meer. Hieronder de meest recente jaarverslagen en factsheets (overzicht met de belangrijkste gegevens van dat jaar). 

FACTSHEET 2022

JAARVERSLAG 2022

ANBI PUBLICATIE

JAARVERSLAG 2021

FACTSHEET 2021

JAARVERSLAG 2020

FACTSHEET 2020

JAARVERSLAG 2019

FACTSHEET 2019

JAARVERSLAG 2018