Kwaliteit volgens Sint Joseph

Sint Joseph is houder van het certificaat ISO 9001:2008. Het certificaat staat borg voor ons efficiënte werken. Om de kwaliteit van onze dienstverlening aan de klant te kunnen waarborgen, heeft Sint Joseph haar procedures in 1999 ondergebracht bij ISO. Hiermee worden onze organisatie en de procedures periodiek intern en extern getoetst op de uitvoering van ons werk door TÜV Rheinland Nederland B.V. ISO staat voor International Standard for Organisation en is de internationale norm voor managementsystemen op het gebied van kwaliteit.

Kwaliteit van wonen
Onze wijkbeheerders zorgen dat onze wijken schoon, heel en veilig blijven. Door het werk van schoonmaakbedrijven, glazenwassers en hoveniers te controleren en kleine gebreken zelf op te lossen. Onze wijkbeheerders letten ook op de veiligheid, zowel binnen als buiten woongebouwen en zij bemiddelen bij problemen en ongemakken. Wanneer nodig schakelen zij de juiste instanties in.

Kwaliteit van leven
Ook onze bewoners leveren een positieve bijdrage aan de kwaliteit van wonen en leven. De activiteiten van de bewonerscommissies bieden bewoners de gelegenheid vaker met elkaar in contact te komen en zich daardoor meer thuis te voelen in hun omgeving. De goede samenwerking en afstemming tussen Sint Joseph en haar bewoners onderhoudt en verbetert de leefbaarheid op het niveau van het wooncomplex, de buurt en de wijk. Bijvoorbeeld doordat bewoners zelf een deel van het groenonderhoud doen in ruil voor nieuwe beplanting.