Omgangsregels

De samenleving merkt en ziet veel van wat wij doen. Altijd is sprake van een intensieve wisselwerking met de omgeving. Anderen moeten daarom vertrouwen in ons kunnen hebben. Maximale transparantie is een belangrijke voorwaarde.

Omgangsregels 
Voor een aantal belangrijke zaken hebben we omgangregels vastgelegd.
Zo kennen we een Governancecode en we onderschrijven de Aedescode

Daarnaast hebben we een integriteitscode en een meldregeling.

Integriteitscode Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft als taak toezicht houden op het bestuur en het waarborgen van de continuïteit van onze organisatie.