Visitatie

Sint Joseph is aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Deze branchevereniging heeft de AedesCode opgesteld. Een voorschrift van deze code is dat elk lid verplicht is zich eens in de vier jaar te laten visiteren.

Wat is visitatie
Visitatie is een onderzoek door een onafhankelijke partij. Het visitatierapport geeft een oordeel over de maatschappelijke prestaties van de corporatie.

Gericht op verdere verbetering
Het visitatierapport is een document dat corporaties kunnen gebruiken om (nog) beter te worden in de uitoefening van hun taken. De visitatiecommissie geeft suggesties voor eventuele verbeterpunten.

Visitatie 2013-2016
In de tweede helft van 2017  vond bij Sint Joseph de vierjaarlijkse visitatie plaats.
Deze werd uitgevoerd door het bureau Raeflex. Wij zijn zeer tevreden met de resultaten van de visitatie.
Sint Joseph is door de visitatiecommissie beoordeeld als een corporatie die zeer betrokken is bij de opgaven en het werkgebied. Ook de goede contacten met belanghouders worden door de commissie genoemd. Vanzelfsprekend zijn er ook aandachtspunten waar we de komende jaren mee aan de slag gaan.
Klik hier voor het volledige rapport.