Belanghouders

Als maatschappelijk beheerder staat Sint Joseph midden in de samenleving. Dat betekent dat we oog en oor hebben voor de zaken die in de maatschappij spelen. Ons beleid bepalen we niet alleen. Daar kunnen andere partijen een rol in spelen.

Belanghouders
Deze andere partijen zijn organisaties die belang hebben bij het beleid van Sint Joseph. Op haar beurt heeft Sint Joseph belang bij de opvattingen van de organisaties. Dit zijn belanghouders. Niet iedere belanghouder oefent in dezelfde mate invloed uit op ons beleid. Sommige belanghouders worden geïnformeerd over voorgenomen beleid, andere belanghouders worden uitdrukkelijk geconsulteerd.

HuurdersAdviesRaad
Onze belangrijkste belanghouder is vanzelfsprekend de HuurdersAdviesRaad (HAR). De HAR behartigt de belangen van de huurders. De raad brengt adviezen uit over beleid en wordt bij nieuw beleid zoveel mogelijk in het voortraject al betrokken.