machtiging automatische incasso

U kunt de huur op verschillende manieren aan ons betalen. Een daarvan is via een automatische incasso. Dit is het gemakkelijkste. U regelt dit met een machtiging. Hierna schrijven wij de huur iedere maand automatisch en op tijd van uw rekening af.

Veel gevraagd over machtiging automatische incasso

Hoe machtig ik Sint Joseph om de huur automatisch te laten incasseren?

Algemeen

U kunt ons machtigen via Mijn Sint Joseph. Als dit niet lukt kunt u ons machtigen via het formulier Machtiging automatische incasso. Dit formulier kunt u vinden op onze website. Dit formulier kunt u ons na ondertekening per post toesturen (Postbus 33, 7600 AA Almelo) of inleveren bij ons aan de balie.

Ik heb net een machtigingsformulier voor de huurbetaling ingeleverd. Vanaf wanneer gaat deze in?

Algemeen

Als het formulier vóór de 20e van de maand bij ons binnen is, dan wordt de huur van de eerstvolgende maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Ontvangen wij uw machtiging ná de 20e, dan start de automatische incasso één maand later.

Wanneer schrijft Sint Joseph de huur automatisch af?

Algemeen

De huur incasseren wij rond de eerste van de maand. De precieze datum kan anders zijn omdat wij in het weekend en op feestdagen geen huur incasseren.

Ik heb mijn huur opgezegd (met een einddatum voor het einde van de maand) en krijg nu een betaalverzoek met het huurbedrag voor de hele maand. Moet ik deze wel betalen?

Algemeen

Bij het opzeggen van de huur vervalt de automatische incasso. U krijgt voor de laatste maandhuur een betaalverzoek toegestuurd. Deze kunt u gewoon betalen. In de eindafrekening, die u ontvangt nadat u uw sleutels heeft ingeleverd,  wordt het verschil met u verrekend.

Mijn huur is gestorneerd, kunnen jullie deze nogmaals incasseren? Er staat nu genoeg op mijn rekening.

Algemeen

Wij incasseren de huur eenmalig. Lukt het niet de huur te incasseren dan ontvangen wij daarvan een bericht van uw bank. Wij sturen u een brief met  met verzoek de huur alsnog aan ons over te maken. U kunt deze huur overmaken via Postex.